Starters op de arbeidsmarkt hebben zo hun eigen wensen als ze voor het eerst aan het werk gaan. Maar werkgevers die graag jonge talenten willen werven, maken in hun arbeidsvoorwaardenaanbod nauwelijks verschil tussen vacatures voor starters en alle andere vacatures.

Werkgever biedt starter vooral flexibel werk

Uit analyses van www.vacatureverbeteraar.nl blijkt dat vacatures voor starters een gemiddelde kwaliteitsscore halen van 26 punten op een schaal van 100. Het gemiddelde voor alle vacatures is 22 punten: die voor starters scoren dus wel iets beter, maar nog altijd behoorlijk laag.

Flexibel werken en prestatiebeloning
De arbeidsvoorwaarden waarmee de werkgever de sollicitant wil verleiden, zijn voor de starters net iets anders dan alle ervaringsniveaus tezamen. Hierbij is opvallend dat de vacature voor een HBO-starter meer doelgroepgericht is geschreven en een gemiddelde score haalt van 28 punten, en die voor een VMBO-vacature 23 punten.

Qua inhoud van het aanbod, is het opmerkelijk dat de werkgever extra focus legt op flexibele werktijden voor de startende doelgroep. Tevens verleiden werkgevers de jonge generatie op basis van prestatiebeloning en worden bonusregelingen en winstdelingen vaker benoemd in een vacaturetekst dan dat werkgevers dit doen voor de oudere generatie.

Top 10 geboden arbeidsvoorwaarden voor starters
Bijna één op de zes werkgevers (15%) noemt flexibele werktijden als arbeidsvoorwaarde in haar vacatures gevolgd door reiskostenvergoeding en een bonusregeling. Daarmee zijn flexibele werktijden de meest genoemde arbeidsvoorwaarde.

Top 10 geboden arbeidsvoorwaarden voor starters
1. Flexibele werktijden
2. Werkkostenvergoeding
3. Bonusregeling / winstdeling
4. Pensioenregeling
5. Auto van de zaak
6. Laptop / tablet / telefoon van de zaak
7. Veel vrije tijd / vakantiedagen
8. Tegemoetkoming ziektekostenregeling
9. Studie- en opleidingsbudget
10. Voordelen uit producten/ diensten werkgever

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/