Werkgevers die pesten geen halt toeroepen, moeten als het aan minister Asscher ligt straks op antipestcursus. Ook de rechter oordeelt streng over pesten en veroordeelde een werkgever tot een hoge vergoeding.ongewenst gedrag pesten

Arbeidsrechtjurist Annemarieke van Vlodrop beschreef in een artikel dat de rechter pestgedrag als ernstig verwijtbaar handelen ziet. Een werkneemster van een notariskantoor die zelf om ontbinding had gevraagd vanwege schelden en wegpesten, kreeg een vergoeding van 50 duizend bovenop de transitievergoeding.
‘Dit is een belangrijke uitspraak voor werkgevers’, licht ze toe aan de telefoon. ‘Werkgevers zijn gewaarschuwd. Ze weten wat ze boven het hoofd hangt als onzorgvuldig met pestgedrag op de werkvloer wordt omgesprongen.’

Ernstig verwijtbaar

Waar vroeger op basis van de kantonrechtersformule een vergoeding werd bepaald, staat in de Wet werk en zekerheid (Wwz) de hoogte van de (transitie)vergoeding bij einde dienstverband in principe vast. De wetgever heeft nog slechts een klein gaat in de wet opengelaten om via de rechter aan werknemers een aanvullende vergoeding toe te kennen, namelijk bij ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever’.
Het pesten, maar ook dat de werkgever niets had gedaan om de situatie op te lossen, vond de rechter een vorm van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ en daarom reden voor een forse vergoeding.
‘De vraag is nog wel’, zo vervolgt Van Vlodrop, ‘hoe de rechter verwijtbaarheid gaat inschatten bij pestende collega’s. In dit geval lag dat relatief simpel, omdat het de notaris zelf was die zijn werkneemster uitschold en wegpestte.’ Over andere vormen van pesten zijn nog geen rechterlijke uitspraken geweest.

Inspecties

Pesten staat in de belangstelling nu de overheid druk op werkgevers opvoert om pesten in de kiem te smoren. Eind september lanceerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een kamerbrief het plan om lakse bazen verplicht op antipestcursus te sturen. Dit jaar houdt de Inspectie SZW in totaal zo’n driehonderd bedrijfsinspecties op ongewenste omgangsvormen, agressie, werkdruk en discriminatie. De kennis en ervaringen van de betrokken inspecteurs worden weer gebruikt om andere bedrijven te adviseren. Vanaf volgend jaar gaat een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Het team gaat leidinggevenden trainen, voorlichting geven en goede voorbeelden verspreiden.
In totaal, zo schrijft de minister in zijn brief, heeft een op de zes werknemers last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim een op de drie pestslachtoffers leidt dit tot burn-outklachten, met als gevolg extra verzuim, een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl