Nederlandse werkgevers zijn bang dat werknemers bij een nieuw pensioenstelsel niet voldoende zullen gaan sparen voor hun pensioen. Ze twijfelen of hunWerkgever twijfelt of werknemer keuzevrijheid pensioen aankan medewerkers om kunnen gaan met een grotere keuzevrijheid en dus ook een toenemende pensioenverantwoordelijkheid. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Willis Towers Watson onder 68 werkgevers met in totaal 320.000 medewerkers.

Werkgevers steunen stelselaanpassingen die lijken te gaan richting meer individuele keuzevrijheid. Volgens hen worden werknemers meer betrokken omdat ze zelf moeten gaan sparen voor hun pensioen. Meer dan 60% van de werkgevers denkt echter dat jonge werknemers en werknemers met lage inkomens te weinig pensioen zullen opbouwen. Ze vrezen dat medewerkers de risico’s van hun keuzes niet kunnen doorgronden. Ook betwijfelen ze of hun personeel in staat zal zijn de juiste informatie en begeleiding te vinden.

Financiële begeleiding

Volgens Willis Towers Watson wil driekwart van de werkgevers daarom dat het keuzeaanbod voor werknemers beperkt wordt. Meer dan de helft van de werkgevers ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij de begeleiding van de keuzemogelijkheden. Ongeveer 30% denkt dat werkgevers een deel van de financiële planning voor hun rekening zouden moeten nemen.

“Met een goede voorbereiding door de werkgevers zullen de pensioenveranderingen een positievere bijdrage leveren aan de pensioenwaardering van werknemers”, denkt Willem Eikelboom, consultant bij Willis Towers Watson. Dat kan volgens hem onder andere door een deel van de financiële begeleiding van hun werknemers op zich te nemen. Ook zouden ze het arbeidsvoorwaardenpakket aan moeten passen aan een nieuw pensioenstelsel.

Gisteren waarschuwden ook economen van PwC dat een individuele pensioenpot meer kennis vraagt van betrokkenen. Volgens hen is de gemiddelde basiskennis van pensioenspaarders onvoldoende.

 

Bron: AM Web