Sinds de VAR is afgeschaft, klagen ondernemers en ZZP’ers over de opvolger die Staatssecretaris Wiebes bedacht, de Wet DBA. Werkgevers zijn het nu helemaal zat en willen de komende 2 jaar aan oplossingen werken. Totdat die er zijn, willen ze geen boetes en naheffingen. Moratorium van 2 jaar nodig voor wet DBA

De werkgevers steunden aanvankelijk de Wet DBA wel. Maar het idee was toen om met 6 modelcontracten te werken, waar iedereen mee uit de voeten zou kunnen. Intussen is er een veelvoud van modelcontracten, de Belastingdienst kan de aanvragen voor beoordeling ervan niet goed aan en blijven er twijfels over de toepassing ervan.

Onzekerheid vraagt om oplossingen
De onzekerheid is groot, zowel bij opdrachtgevers als zelfstandigen. Gevolg is dat zelfstandigen werk verliezen en bedrijven onzeker zijn over de arbeidsrelatie. Uit angst voor boetes en naheffingen, vragen opdrachtgevers aan zelfstandigen om zich aan te melden bij uitzendbureaus of een payrollbedrijf, waardoor alles weer duurder wordt.

De gezamenlijke ondernemersorganisaties willen daarom dat de politiek de Wet DBA voorlopig in de ijskast zet, zodat ondertussen in de SER (het overleg van overheid, werkgevers en vakbonden) naar een oplossing kan worden gezocht.

Geen verkeerde afslagen nemen
Volgens de ondernemersorganisaties dreigt het kabinet nu ‘verkeerde afslagen te nemen’ om de ontstane problemen van bijna honderdduizend zzp’ers op te lossen.

Zo stelde FNV Zelfstandigen deze week voor om zzp’ers vrij te stellen van controles door de Belastingdienst als ze aan specifieke voorwaarden voldoen. Ze moeten dan bijvoorbeeld hogere uurtarieven rekenen dan minimaal twee keer het gemiddelde cao-loon.

Werken met 6 modelcontracten
De ondernemingsorganisaties, vrezen voor een politieke uitruil die grote groepen zelfstandigen en werknemers in de ‘magere armen van het UWV’ duwt.

De werkgevers willen de komende twee jaar werken met hooguit 6 modelcontracten, zonder boetes en naheffingen. Het doel is ‘volledige werkgelegenheid’ en niet werkende contractvormen mogen dit niet in de weg staan, vinden de werkgevers.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/