In de brief, die de werkgeversorganisaties gistermiddag aan informateur Zalm hebben gezonden, verklaren zij “voorstellen te hebben gedaan om de bestaande DBA-wetgeving, die tot medio 2018 vanwege onwerkbaarheid niet van toepassing is verklaard, te vervangen door een betere aanpak.” Stichting ZZP Nederland is verheugd, dat VNO/NCW, MKB Nederland en LTO nu ook af willen van de Wet DBA, die zowel opdrachtgevers als veel zelfstandigen in de afgelopen periode het leven heeft zuur gemaakt. Hieronder de reactie van voorzitter Maarten Post.

Ondersteuning

“Zoals was te verwachten, hebben de bonden zich teruggetrokken uit het arbeidsmarktoverleg. Zij weigeren mee te denken over de moderne arbeidsmarkt, waarin ondernemerschap een belangrijke rol zal spelen. De werkgeversorganisaties, die veel opdrachtgevers vertegenwoordigen, willen wel investeren in de moderne arbeidsmarkt, waarin zelfstandige ondernemers meer kansen krijgen en niet langer worden belemmerd door de overheid met maatregelen als de DBA.

Stichting ZZP Nederland ervaart de opstelling van deze opdrachtgevers als een belangrijke ondersteuning voor het plan voor een moderne arbeidsmarkt, dat de zelfstandigenorganisaties eerder bij de informateur hebben ingebracht. In het plan van de zelfstandigenorganisaties wordt de Wet DBA vervangen door de Verklaring Zelfstandig Ondernemer en is het een vrije keuze om onafhankelijk ondernemer te zijn, bevrijd van allerlei arbeidsrechtelijke regelgeving. ZZP’ers hebben dan een eigen fiscale positie als ondernemer en kunnen tevens op eigen wijze hun inkomensrisico’s afdekken.

Minder werkgeversrisico’s

Schijnconstructies, waar zelfstandige ondernemers veel last van ondervinden, kunnen worden voorkomen door werkgeversrisico’s met betrekking tot loondoorbetaling en ontslag te verminderen, zodat het motief voor schijnconstructies verdwijnt. Dat biedt ook kansen voor die zzp’ers, die willen doorgroeien en tot nu toe geen personeel durfden aan te nemen, juist vanwege die hoge werkgeversrisico’s. Op die manier ontstaat meer kleinschalige bedrijvigheid en economische groei.

Wij zien belangrijke elementen van ons plan voor de moderne arbeidsmarkt terug in de brief van de werkgeversorganisaties. Met name het voorstel voor een Transitieforum Arbeidsmarkt 21ste eeuw met een dynamische vernieuwingsagenda van de arbeidsmarkt is aansprekend. Stichting ZZP Nederland wil hier in het belang van de groeiende groep zelfstandige ondernemers graag aan meewerken.”

 

Bron: ZZP-Nederland