In vergelijking met een jaar geleden, zijn er 100 duizend minder werklozen, namelijk 510 duizend. Daarmee is de werkloosheid verder gedaald naar 5,7 procent van de beroepsbevolking. Het sterkst was de afname onder 45-plussers. Werkloosd daalt met 13 duizend per maand

In februari 2014, zaten nog 699 duizend mensen zonder werk, maar de daling gaat nu echt snel: in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand. Dat meldt het CBS.

Meer mensen houden hun baan
Het aantal werklozen is de afgelopen maanden steeds sneller gedaald. Dat komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Het aantal werklozen dat een baan vindt blijft daarnaast onverminderd hoog.

Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam licht toe. Dat komt doordat er meer mensen toetreden tot de arbeidsmarkt dan er mensen de arbeidsmarkt verlaten.

Minder 45-plussers zijn werkloos
In september waren er bijna 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden. Het sterkst was de afname onder 45-plussers. Ruim de helft van de totale werkloosheidsdaling in het afgelopen jaar kwam voor rekening van deze leeftijdsgroep.

Maar in september 2016 kwam het aantal werkloze 45-plussers net onder de 200 duizend uit. Een jaar daarvoor waren er nog 250 duizend 45-plussers werkloos.

Meer mensen aan het werk
In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in september 66 procent betaald werk. Dat zijn ruim 8,4 miljoen mensen, ongeveer 4,5 miljoen mannen en 3,9 miljoen vrouwen. In het afgelopen jaar is het aantal mensen met betaald werk met bijna 150 duizend gegroeid. De toename was bij vrouwen groter dan bij mannen en betrof voor bijna drie kwart een toename bij 45-plussers.

De overige ruim 4,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 510 duizend werkloos, 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl