De werkloosheid in Nederland bedroeg in september 4,9 procent van de beroepsbevolking, gelijk aan augustus. Dat bleek donderdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar kwam het werkloosheidspercentage nog uit op 5,7 procent. In september waren er 422.000 werklozen. Het werkloosheidscijfer omvat overigens niet iedereen zonder werk die wil werken. Mensen die wel willen werken, maar om wat voor reden dan ook recent niet gezocht hebben, of bijvoorbeeld niet direct beschikbaar waren, vallen buiten de werkloosheidsdefinitie.

Ook mensen die in deeltijd werken en die meer uren willen werken, vallen hier buiten. Het statistiekbureau beschrijft deze groepen op kwartaalbasis.

 

Bron: AllesOverHR