De werkloosheid is in februari verder gedaald. Nederland telde vorige maand 473.000 werklozen, zevenduizend minder dan een maand eerder.

 

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgezet tegen de totale beroepsbevolking bleef de werkloosheid wel gelijk ten opzichte van januari: 5,3 procent.

Over de laatste drie maanden nam het aantal werklozen met gemiddeld negenduizend per maand af. Het aantal werkenden nam met gemiddeld dertienduizend per maand toe.

Uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen bij het UWV kwam in februari uit op 416.000. Dat zijn er drieduizend minder dan in januari. Aan vrouwen werden 1,3 procent minder WW-uitkeringen verstrekt. Voor mannen bleef het aantal uitkeringen vrijwel gelijk.

In sectoren waar meer vrouwen werkzaam zijn, nam het aantal uitkeringen meer dan gemiddeld af. Zo daalde het aantal uitkeringen in het onderwijs met 2,8 procent en in de zorg en welzijn met 1,9 procent.

Bankensector

In de eerste twee maanden van dit jaar verstrekte het UWV 81.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat is 20,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen ten opzichte van een jaar eerder met 33 procent toe. Dat gold vooral voor 50-plussers (toename van 70 procent).

Vanuit de grootwinkelbedrijven en de bouwbedrijven nam het aantal nieuwe uitkeringen relatief het meest af, respectievelijk met 61,7 procent en 49 procent.