Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6000 per maand afgenomen tot 446.000 in juni. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode toe met gemiddeld 11.000 per maand, meldt het CBS.

Het aantal werklozen daalt vooral doordat meer mensen werk vinden dan dat mensen hun baan verliezen.

Laagopgeleid

Naar verhouding is de werkloosheid onder laagopgeleiden sterk afgenomen. Die daalde in drie jaar tijd met 4 procent, van 13,2 procent in 2014 naar 9,2 procent in 2017.

Toch blijft de werkloosheid onder laagopgeleiden hoger dan onder hoogopgeleiden, van wie in het eerste kwartaal van dit jaar 3,4 procent werkloos was.

Jong en oud

Onder jongeren is de werkloosheid gedaald naar 8,9 procent, tegen 9,5 procent in 2011. Maar bij 45-plussers ligt het werkloosheidspercentage hoger dan zes jaar geleden. Dat steeg van 4,1 procent in 2011 naar 4,7 procent in 2017.

 

Bron: NOS