Leeftijd is de belangrijkste hindernis die de vooruitgang van de carrière in de weg kan staan. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Automatic Data Processing (ADP) bij nagenoeg tienduizend werknemers in acht Europese landen. 

Vastgesteld werd dat 20 procent van de ondervraagden de leeftijd als het belangrijkste obstakel voor zijn carrière noemde.

De leeftijd heeft volgens hen een grotere impact dan blijken van favoritisme, een gebrek aan opportuniteiten bij de huidige ondernemer, een tekort aan de vereiste kwalificaties en familiale omstandigheden.Vooral in Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië bleek leeftijd als een cruciale hindernis in de carrière-ontwikkeling te worden bestempeld.

“Het probleem wordt ook sterker aangevoeld naarmate de werknemers ouder worden,” benadrukken de onderzoekers. In de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar maakt immers al 27 procent gewag van leeftijdsgebonden carrière-bekommernissen. Bij de vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer nog verder op tot 46 procent.”

Loyaliteit

Verder moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat 33 procent van de werknemers van mening is dat hun bedrijf tekortschiet in de ondersteuning van de carrière-ontwikkeling van de personeelsleden. Ook hier groeit de frustratie naarmate de werknemers ouder worden.

In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar gelooft nog 79 procent van de respondenten dat hun werkgever een grote interesse heeft in hun ontwikkeling, maar bij de vijfenveertigplussers daalt dat cijfer tot 60 procent.

Verder kon worden opgetekend dat 33 procent van de ondervraagden van mening is dat het aanbieden van bijkomende opleidingen en trainingen tot de belangrijkste taken van de personeelsdienst van de onderneming zou moeten behoren.

De onderzoekers voeren tenslotte aan dat een belangrijk deel van de werknemers een overstap naar een andere werkgever overweegt. Dat gebrek aan loyaliteit moet volgens het rapport minstens worden toegeschreven aan gereduceerde carrière-mogelijkheden. (mah)

 

Bron: https://nl.express.live/