HR moet bij het samenstellen van teams ook letten op de vriendenkring van medewerkers. Want een medewerker met een diverse vriendengroep heeft een sterkere teamgeest, is hulpvaardiger en presteert beter.

Organisaties willen graag diversiteit in hun personeelsbestand, niet alleen uit morele overtuiging, maar ook omdat divers personeel beter is in het bedienen van een divers klantenbestand. Onderzoek toont dan ook aan dat organisaties met een divers personeelsbestand betere resultaten hebben.

Veel informatie delen
Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat privévriendschappen ook hun invloed hebben op de werkvloer. Zo blijken mensen met een diverse vriendengroep, beter te presteren op hun werk omdat ze daar diverser contacten maken, hulpvaardiger zijn en meer mensen vertrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Steffanie Wilk, associate professor Management en Human Resources aan de Ohio State University, Fisher College of Business  en dr. Erin Makarius, assistent professor aan de University of Akron.

Voor de studie werden 222 interne helpdeskmedewerkers en hun managers geobserveerd. Zij moeten in hun werk veel informatie delen, zodat ze collega’s met vragen voortdurend accuraat kunnen ondersteunen.

Scoren op teamgeest en hulpvaardigheid
Van de helpdeskmedewerkers werden de vriendengroepen en netwerken op het werk in kaart gebracht, waarbij ook etniciteit werd betrokken. Het onderzoekt laat zien dat mensen die privé een diverse groep vrienden hebben, ook een meer divers samengesteld netwerk onderhouden op hun werk. Dat was ook zo, wanneer werd gecorrigeerd voor het diversiteitsgehalte van directe collega’s.

Managers werd gevraagd om de helpdeskmedewerkers te scoren op teamgeest en de hulpvaardigheid voor collega’s en het bedrijf. Zo kregen ze de vraag voorgelegd of de medewerker meer werk had gedaan dan eigenlijk van hem/haar werd verwacht. Werknemers met meer vrienden uit verschillende etnische groepen, bleken bij managers hoger te scoren op deze punten. Ze bleken een diversere groep collega’s in hun netwerk te hebben, waardoor ze een bredere groep collega’s konden helpen. Verder bleken zij meer vertrouwen te hebben in managers die zelf ook een diverse vriendenkring hebben.

Meer vertrouwen door vrienden
Veel onderzoeken tonen aan dat er meer vertrouwen is tussen managers en medewerkers als hun karakters en achtergronden meer op elkaar lijken. Maar dit kan dus ook een bredere basis hebben. Het onderzoek toont aan dat er ook meer vertrouwen is, zodra er een gedeelde opvatting bestaat over welke vriendschappen je sluit.

Organisaties bedenken nu soms projecten om mensen met een verschillende achtergrond met elkaar in contact te brengen. Maar contact alleen, is niet voldoende. De meest constructieve contacten zijn gebouwd op basis van vriendschap en vertrouwen. Maar vriendschappen bouw je niet gedwongen op; die moeten geleidelijk ontstaan. Het kan daarbij dus helpen door vriendschapsverbanden uit het privédomein door te laten dringen op de werkvloer.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/