Een aantrekkende economie hoeft niet te betekenen dat werknemers zich beter voelen. Sterker nog, een deel van de Nederlandse werknemers is boos en de stemming op de werkvloer is vaak negatief. Wat kan de werkgever doen om het tij te keren en te voorkomen dat de productiviteit daalt?Afbeeldingsresultaat voor groeiende economie

Werknemers staan steeds meer onder druk. Het consumentenvertrouwen is ten opzichte van vorig jaar toegenomen, wat in lijn is met de economische groei, maar tegelijkertijd is bijna de helft van de werknemers in 2017 apathisch, cynisch, pessimistisch of ervaart minder autonomie. Bovendien heerst het gevoel dat er meer moet gebeuren in minder tijd (tool). Dit is niet in elke branche zo, want in de zorg en welzijn heerst bij de meeste werknemers juist een gevoel van enthousiasme en ambitie. Dit blijkt uit onderzoek (pdf) naar de energie van werkend Nederland.

Luisteren naar werknemers

Als een groot deel van de werknemers in uw organisatie niet lekker in zijn vel zit, is dat niet bevorderlijk voor de productiviteit en de sfeer. Daar kan de organisatie op lange termijn onder lijden. De werkgever zou daarom aandacht moeten geven aan het wegnemen van werkdruk (tool). Werknemers die onder druk staan, zijn als het ware aan het overleven en kunnen daardoor minder goed focussen op te behalen doelen. Daarnaast mist een deel van de werknemers zekerheid en de ruimte zich te ontwikkelen. De werkgever zou zich daarom moeten verdiepen in de wensen van de werknemer (traject), op zowel de korte als de lange termijn, en zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit kan bijdragen aan een optimistische instelling, het behalen van successen en het wegnemen van het gevoel van frustratie bij werknemers.

 

Bron: https://www.rendement.nl/