Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) vindt dat er een discussie moet komen over de rol van de werkgever in de gezondheid van zijn personeel. Het CEG ziet dat werkgevers zich steeds meer bezighouden met de leefstijl van werknemers. Dat staat op gespannen voet met de vrijheid van werknemers. `Maar de discussie hierover vindt nog te weinig plaats. Er heerst een taboe op het onderwerp`, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de RVS.Afbeeldingsresultaat voor leefstijl werknemer

Yvonne Heerkens, lector Arbeid & Gezondheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, wijst erop dat dit wel degelijk mag als iemand zijn beroep niet kan uitoefenen. In alle andere gevallen mag je de `werknemer wel verleiden mee te doen aan een leefstijlprogramma, maar je kunt hem niet verplichten`. Ton Hendriks, advocaat bij Hekkelman en gespecialiseerd in arbeidsrecht, zegt dat er wel een grijs gebied is. `Bij bepaalde bedrijven kan de uitstraling van werknemers belangrijk zijn.` Als een werknemer daar niet aan voldoet, mag hij daarop worden aangesproken.

`Werkgevers en werknemers moeten veel meer in gesprek gaan over wat je redelijkerwijs van elkaar kunt vragen`, zegt Meurs. Werkgevers moeten zich verantwoorden, maar werknemers moeten zich realiseren dat zij bijdragen aan de doelstelling van een organisatie.

 

Bron: profnews.nl