Vanaf 1 januari 2017 wordt de Wet Aanpak Schijnconstructies aangescherpt. Zo moeten werkgevers vanaf dan het volledige minimumloon betalen.

wet aanpak schijnconstructies wet en regelgeving minimumloon

De belangrijkste wijzigingen per 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn werkgevers verplicht het volledige minimumloon uit te keren. Alle constructies waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen, zijn verboden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het inhouden van maaltijdkosten of verzekeringspremies op het loon. Alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen mogen nog worden ingehouden, zoals belastingen en premies.

Inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering zijn wel mogelijk, mits deze inhoudingen maximaal 25 procent van het minimumloon bedragen. De werknemer moet hiervoor een schriftelijke volmacht aan de werknemer geven.

Ook wordt vanaf 1 januari 2017 de ketenaansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek voor loonvorderingen uitgebreid met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg, ook wel expeditieovereenkomst genoemd.

De nieuwe maatregelen komen bovenop de onderdelen van de wet die eerder zijn ingegaan.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/