Het ministerie van Financiën heeft informatie openbaar gemaakt die betrekking heeft op de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA).Afbeeldingsresultaat voor wet dba

Het betreft antwoorden op vragen over modelovereenkomsten.

 1. Het aantal bij de Belastingdienst ter toetsing aangeboden modelovereenkomsten per 19 april 2017: 7443.
 2. Het aantal goedgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 1566.
 3. Het aantal afgekeurde modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2637.
 4. Het aantal nog te behandelen modelovereenkomsten per 19 april 2017: 811.
  Op een aantal nieuw binnen gekomen overeenkomsten na zijn alle ingediende overeenkomsten in behandeling.
 5. Het aantal afgebroken modelovereenkomsten per 19 april 2017: 2429.
  Afgebroken overeenkomsten zijn overeenkomsten die uiteindelijk geen eindoordeel krijgen. Het gaat hier onder meer om de volgende situaties:
  – indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt op een overeenkomst;
  – indiener ziet in dat het een dienstbetrekking betreft of zal werken met een gepubliceerd model;
  – indiener heeft duidelijk een opdracht en er is geen model nodig.
 6. De gemiddelde doorlooptijd van een toetsingstraject: 14 weken.

Lees meer over modelovereenkomsten op Belastingdienst.nl

Coachende rol

De doorlooptijd lijkt relatief lang, maar de Belastingdienst heeft een coachende rol. Wanneer de Belastingdienst constateert dat een ingediende overeenkomst onvoldoende kenmerken bevat om buiten dienstbetrekking te kunnen werken stelt de Belastingdienst zich behulpzaam op door bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheden toe te lichten. De Belastingdienst geeft aan wat wél kan en hoe het wel kan.

Nu de druk door het opschorten van de handhaving minder groot is kost het uitoefenen van de coachende rol iets meer tijd. Indieners nemen nu meer tijd om over de mogelijkheden na te denken

Geen boetes en naheffingen tot in elk geval januari 2018

De Belastingdienst handhaaft tot in ieder geval 1 januari 2018 niet. Dit is besloten om opdrachtnemers en opdrachtgevers voldoend tijd te geven om zich voor te bereiden.

Het opschorten van de hiervoor genoemde repressieve handhaving geldt niet als iemand door de Belastingdienst als kwaadwillende wordt gezien.

 

Bron: https://www.salarisnet.nl