Wordt u WGA eigenrisicodrager? Of blijft u bij het UWV? Door nieuwe financieringsmogelijkheden staan werkgevers voor een belangrijke keuze. Met deze punten moet u rekening houden.

WGA eigenrisicodrager: ja of nee?

De WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is een onderdeel van de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn (104 weken), maar in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunnen werken, hebben recht op een WGA-uitkering. Werkgevers zijn tot 12 jaar verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden: financieel en met een re-integratieverplichting.

WGA-vast en WGA-flex samen per 2017

Tot nu toe konden werkgevers ervoor kiezen om WGA eigenrisicodrager te worden. Deze keuze gold alleen voor vast personeel. Maar dit verandert per 1 januari 2017: de WGA-vast en WGA-flex worden samengevoegd. De WGA-flex is voor medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en een WGA-uitkering kregen. De totale WGA-lasten en daaraan verbonden financiële risico’s worden volledig bij het UWV ondergebracht of volledig bij een private verzekeraar, als eigenrisicodrager voor de WGA. Een alternatief is om alles zelf te financieren, als zuiver eigenrisicodrager.

Wordt u WGA eigenrisicodrager of niet?

De financiering van de WGA is voorveel organisaties een complex onderwerp. In onze dagelijkse praktijk krijgen wij hierover veel vragen van werkgevers. Het idee leeft dat de overstap naar het zijn van een WGA eigenrisicodrager financieel gezien de meest strategische keuze is op dit moment. Het UWV neemt dan de kosten en re-integratie van bestaande uitkeringen over. Zo kun je als werkgever oude risico’s en lasten achterlaten bij het UWV en met een schone lei beginnen.

Maar in werkelijkheid is de situatie niet zo zwart-wit. De beste financieringswijze is afhankelijk van het risicoprofiel en WGA-verleden van een organisatie. Het risicoprofiel is een van de onderdelen waarop de verzekeringspremie voor WGA eigenrisicodragers wordt bepaald. Hoe meer lasten een organisatie achterlaat, hoe ongunstiger het risicoprofiel en hoe hoger de verzekeringspremie. En deze historische lasten worden bij een eventuele terugkeer naar het UWV ook weer meegenomen in de premieberekening.

Administratieve investering

Als werkgever is het bovendien belangrijk om te onthouden dat het voor private verzekeraars ingewikkeld is om het risicoprofiel van een organisatie goed in beeld te brengen. Daarom wordt een forse administratieve investering gevraagd van werkgevers: een boekwerk aan verzuim- en WGA-gegevens moet worden aangeleverd voor de premieberekening. Een verzekeraar kijkt soms jaren in het verleden.

Zeker voor grote en middelgrote werkgevers is het niet altijd duidelijk welke WGA-lasten verder in het verleden werden toegerekend. Dit resulteert in verzekeraars die te hoge premies aanbieden of de risico’s niet tijdig kunnen berekenen en helemaal geen offertes doen. Wij helpen veel werkgevers door hun UWV-kosten te voorspellen en vergelijkingen te maken tussen premies bij verschillende verzekeraars. Zo krijgen werkgevers een totaalbeeld om alle voor- en nadelen te kunnen afwegen.

Re-integratie stimuleren of regie houden bij UWV?

Werkgevers denken nogal eens dat zij bij het UWV geen grip hebben op hun WGA-lasten. Dat klopt niet. Er zijn altijd mogelijkheden om re-integratie te stimuleren en het verloop van ziekte te volgen. Voor veel werkgevers nemen wij dit werk uit handen, want waar organisaties – maar ook werknemers – echt baat bij hebben, is continu de regie nemen op de WGA-lasten.

Dit is uiteindelijk ook gunstig voor het risicoprofiel van organisaties. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: bij een overstap naar een private verzekeraar wordt een gunstiger verzekeringspremie geboden en bij terugkeer van het WGA eigenrisicodragerschap náár het UWV wordt de werkgever niet verrast met de ‘historische schadelast’ uit het verleden.

Onderschat uw keuze niet!

Ons advies: blijf altijd werken aan het beperken van WGA-lasten. Onderschat nooit de regie die genomen kan worden wanneer je verzekerd bent bij het UWV. Maar onderschat ook de extra re-integratie-inspanningen niet wanneer u kiest voor de stap naar WGA eigenrisicodrager. Laat je bij een mogelijke overstap van financieringswijze van de WGA goed adviseren over alle voor- en nadelen.

Kijk vanuit het risicoprofiel goed naar de verschillende opties om kosten te beperken. Kies niet vanuit overwegend financiële belangen, maar vanuit goed werkgeverschap. En tot slot: kies nooit halsoverkop. Overstappen kan twee keer per jaar.

 

Bron: PW De Gids