Staatssecretaris Eric Wiebes raadt de Eerste Kamer aan vanmiddag niet in te stemmen met zijn wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, een ongebruikelijke stap. Met zijn hulp ontdekten ondernemers en hun adviseurs een maas in het wetsvoorstel die de fiscus miljarden kan kosten. pensioen wet uitfasering pensioen in eigen beheer wetsvoorstel

Wiebes pikte ‘signalen uit de praktijk’ op die aangeven dat op grote schaal gebruik gaat worden gemaakt van de mogelijkheden die het voorstel biedt om de (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenafspraken nu al ten laste van de winst te brengen.

‘Met het oog op een ordentelijke besluitvorming is het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan’, legt de staatssecretaris uit. ‘In het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken.’ Daar wordt nu nader onderzoek naar gedaan.

Wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer geeft DGA’s (directeuren-grootaandeelhouders) de keuze om het opgebouwde pensioen fiscaal aantrekkelijk af te kopen of het om te zetten in een oudedagsvoorziening op de balans van de onderneming. In beide gevallen kan in één keer de toekomstige indexatie ten laste worden gebracht van de winst, wat een aanzienlijk voordeel kan opleveren voor de vennootschapsbelasting. Dat voordeel kan in de miljarden lopen. Wiebes bracht de belastingadviseurs zelf op de hoogte van de mogelijkheid van versnelde aftrek van indexatielasten.

Op de fiscale balanswaarde van een dga-pensioen kan in de vennootschapsbelasting een forse derving van inkomsten voor de staat ontstaan. Als de pensioenverplichting niet wordt vrijgemaakt maar als oudedagsvoorziening op de balans blijft staan, hoeft er bovendien nog niet over de pensioenaanspraken te worden afgerekend met de fiscus. Daardoor zou ook de beoogde afkoop en afrekening met de fiscus relatief minder aantrekkelijk worden. De schatkist kan daardoor een deel van de verwachte opbrengst van 2,1 miljard euro mislopen.

Bron: Fd.nl, https://www.xperthractueel.nl