Medewerkers die hun baan opzeggen kunnen dat op verschillende manieren doen. De wijze van opzeggen die ze kiezen zegt iets over de organisatie. Medewerkers die op een positieve manier opzeggen zijn over het algemeen tevreden. Medewerkers die op een negatieve manier opzeggen niet.

Wijze van opzeggen zegt veel over medewerkertevredenheidMedewerkers die tevreden zijn over hun werkgever zeggen op een andere manier hun baan op dan medewerkers die ontevreden zijn. Als veel medewerkers op een negatieve manier opzeggen zegt dat iets over de organisatie.

Helft medewerkers zegt op positieve wijze op

Anthony Klotz, verbonden aan Oregon State University, doet onderzoek naar verloop. In recent onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Applied Psychology, constateert hij dat 49 procent van de werkgevers positief oordeelt over de wijze waarop medewerkers opzeggen. Ruim 36% van de medewerkers zegt op dusdanige wijze de baan op, dat werkgevers die opzegging als negatief ervaren, maar niet als schadelijk voor de organisatie beoordelen. Vijftien procent van de opzeggingen berokkent de organisatie wel schade.

Klotz: “Als medewerkers opzeggen kunnen ze zich zonder vrees voor ontslag uiten. De wijze waarop medewerkers opzeggen zegt dus iets over de medewerkerstevredenheid.”

Zeven manieren van opzeggen

Klotz vond zeven gebruikelijke manieren voor het opzeggen van een baan:

  1. Volgens ‘het boekje’ (31%): De medewerker zegt in een persoonlijk gesprek met de manager op en geeft een reden voor de opzegging.
  2. Snelle opzegging (23,5%): Loopt volgens ‘het boekje’, maar het gesprek is korter en er wordt geen reden voor het opstappen gegeven.
  3. Vermijdend (12,7%): Medewerkers laten via hun mentor of via HR weten dat ze weggaan en lichten niet persoonlijk hun manager in.
  4. Dankbaar afscheid (10%): Medewerkers tonen zich dankbaar richting hun werkgever en bieden hun hulp aan bij de overgangsperiode.
  5. Schepen achter zich verbranden (8,6%): Medewerkers proberen de organisatie schade te berokkenen en zijn vaak verbaal agressief.
  6. Terloops (7,9%): Medewerkers nemen hun manager in vertrouwen dat ze op zoek zijn naar een andere baan. Daarna volgt echter geen officieel gesprek meer over de daadwerkelijke opzegging.
  7. Impulsief opzeggen (6,3%): Sommige medewerkers stappen gewoon op of komen nooit meer opdagen, zonder communicatie met hun werkgever. Doordat er geen opzegtermijn is en er niet geanticipeerd kan worden op het vertrek van de medewerker, is dit vaak vervelend voor de organisatie.

De ‘snelle’ en ‘vermijdende’ opzegging bieden de organisatie de mogelijkheid om tijdig een nieuwe medewerker te werven of te benoemen. Toch worden deze opzegmethoden door managers als negatief ervaren, omdat er geen reden voor de opzegging wordt gegeven. Dit betekent dat slechts de helft van de medewerkers opzegt op een wijze die door managers als positief wordt ervaren.

Tevreden medewerkers zeggen op positieve wijze op

Niet verrassend blijkt uit het onderzoek dat medewerkers die tevreden zijn en zich goed behandeld voelen vaker op een positieve manier opzeggen. Medewerkers die ontevreden zijn kiezen vaker voor een negatievere benadering de opzegging.

Bij veel ‘negatieve’ opzeggingen moet de organisatie zich dus afvragen of haar medewerkers wel tevreden zijn. Het begint in ieder geval bij goed vastleggen hoe een opzegging verloopt, anders heb je niets aan deze ‘thermometer’.

 

Bron: PW De Gids