Tot de verkiezingen zullen de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet wijzigen, maar daarna kan het allemaal veranderen. Vrijwel alle politieke partijen steunen de arbeidswet niet meer. Afbeeldingsresultaat voor wet werk en zekerheid

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diverse onderwerpen passeerden de revue, waaronder de werking van de WWZ. De meeste partijen vinden dat de wet mislukt is en dat er daarom flink wat in de arbeidsregels moet veranderen. Alleen de PvdA van minister Asscher wil de WWZ nog langer de tijd geven, al was de bewindsman dit jaar al genoodzaakt enkele aanpassingen aan te kondigen. Over de vraag wat er verder moet veranderen, lopen de meningen uiteen. In de verkiezingsprogramma’s zijn diverse maatregelen gepresenteerd.

Kritiek op WWZ te vroeg en te makkelijk

Volgens vakbond FNV is de kritiek op de WWZ te makkelijk; niemand weet precies hoe werknemers meer zekerheid kunnen krijgen. Ondertussen neemt het aantal flexkrachten verder toe: meer oproepkrachten en forse omzetstijgingen voor de payroll- en uitzendbranche. De stijging van het aantal zzp’ers stokt wel, vermoedelijk door de Wet DBA. Asscher ziet desondanks bemoedigende signalen en wil geen voorbarige conclusies trekken. Bij een aantrekkende economie is het logisch dat er eerst meer flexcontracten bij komen, voordat de werknemers doorstromen naar een vast contract. Daarnaast geeft hij aan dat er aanvullend beleid nodig is, bijvoorbeeld voor loon bij ziekte.

Voorlopig geen wijziging in regels voor payrolling

De minister heeft ook nogmaals aangegeven dat hij voor de verkiezingen geen poging zal doen om de regels voor payrolling te wijzigen. De Hoge Raad stelde onlangs payrollwerknemers gelijk aan uitzendkrachten. In de praktijk betekent dit dat payrollwerknemers maar liefst 5,5 jaar in tijdelijke dienst kunnen blijven, terwijl voor ‘gewone’ werknemers deze termijn slechts twee jaar duurt. Die flexoptie ondermijnt het doel van de WWZ (tools), maar er volgen dus (nog) geen maatregelen.

 

Bron: https://www.rendement.nl/