De manier waarop onze werkdagen zijn ingedeeld, zijn niet alleen hopeloos ouderwets maar zorgen er ook voor dat we ons brein niet optimaal benutten. Dat betoogt de Belgische neuropsycholoog Elke Geraerts. Zes tips om het beter te doen.

Elke Geraerts gebruikt het woord meerdere malen tijdens het interview: ouderwets. Ze doelt daarmee op de manier waarop we ons hele leven ingedeeld hebben. ‘Neem bijvoorbeeld de werkdag: die is nog steeds veelal opgebouwd aan de hand van principes uit de tijd dat mensen nog veel met hun handen werkten en minder met hun hoofd. De tijd is veranderd, maar de manier waarop wij werken is eigenlijk stil blijven staan.’

In haar nieuwe boek Het nieuwe Mentaal beschrijft ze een revolutie waarbij steeds meer bedrijven hun werkdagen anders in gaan delen om hersenen van medewerkers optimaal te benutten. Zes tips voor een betere breinprestatie.

#1 Verlaag het aantal uren dat men aaneen werkt

‘Het idee van de achturige werkdag stamt uit de negentiende eeuw, waarbij een indeling is gemaakt voor acht uur werk, acht uur slaap en acht uur vrije tijd. Tegenwoordig lijkt die scheiding hopeloos verouderd: hoe vaak zitten we ‘s avonds niet nog even in onze ‘vrije tijd’ onze e-mail te checken?

De acht uur die dagelijks voor werk worden ingepland zijn niet realistisch. Een brein kan zich niet acht uur lang concentreren. Wat is daardoor vaak ziet, is dat mensen wel aanwezig zijn met vooral in fysieke staat. Wil je toch per se acht uur werken, kijk dan naar aandachtspieken: kun je je goed concentreren in de ochtend, probeer dan zoveel mogelijk werk te doen waar je concentratie voor nodig hebt. ‘s Middags, als je brein iets vermoeider is kun je beter vergaderingen plannen en wanneer je aan het eind van de dag bijna klaar bent om naar huis te gaan, hou dan een brainstormsessie. Je hersenen zijn creatiever in vermoeide stand.

#2 De werk/privé-balans is een sprookje

‘De scheiding van werk en privé is steeds lastiger houdbaar. Het is een sprookje om te denken dat al je werk stil komt te liggen als je naar huis gaat en dat je privéleven niet bestaat op het moment dat je op de werkvloer bent. Als jij op je werk meer empathisch vermogen ontwikkelt omdat je veel met klanten werkt, is dat ook iets dat je meeneemt naar huis. Als dat betekent dat je daarna met hernieuwde energie weer aan het werk kan, is dat niet iets slechts.’

#3 Beheer je tijd beter

‘Dit ligt in het verlengde van de integratie van werk en privé. We proberen onze tijd op werk in te delen, zonder rekening te houden met de mate van aandacht en energie die we daarbij nodig hebben. Het is belangrijker om je werk aan de hand daarvan te plannen. Wanneer jij op woensdag thuiswerkt, is het niet meer dan logisch om de kinderen op te halen en daar even mee te spelen. Een klusje dat relatief weinig energie kost, maar wat je wel veel energie oplevert. Als je dat inplant, kun je daar omheen veel werk verrichten. Dat levert meer op dan acht uur lang achter je computer te blijven zitten.

#4 Ga van baas naar leider

‘Een baas is iemand die op zijn macht leunt, terwijl een leider zonder daar gebruik van te maken anderen weet te activeren en motiveren. Het is van belang in het huidige werkklimaat om een leider te hebben in plaats van een baas. Leiders werken meer vanuit vertrouwen, terwijl bazen vooral controle proberen te houden in de groep.

Het is ook belangrijk dat een leider zich bezig houdt met de ontwikkeling van zijn medewerkers. In plaats van enkel te kijken naar wat mensen opbrengen, is het ook belangrijk om te kijken hoeveel energie ze hebben gestoken in resultaten en wat zij nog meer willen bereiken. Blije medewerkers leveren op de lange termijn meer op.’

#5 Verander de evaluatie

‘Daarbij hoort een andere manier van evalueren. In plaats van een functioneringsgesprek zou ik kiezen voor de term veerkrachtgesprekken, waarbij gekeken wordt naar de motivatie en energie die iemand voelt voor zijn werk. In functioneringsgesprekken is er vooral ruimte voor wat iemand heeft gedaan, maar niet hoe hij daartoe is gekomen.

Ook bonussen zijn een slechte prikkel voor de hersenen. Deze worden enkel gekoppeld aan resultaten, maar dat komt lang niet altijd overeen met waar mensen gelukkig van worden. Als werknemers alleen presteren voor de bonus en geen gehoor geven aan hun intrinsieke motivatie, levert dat op de lange termijn geen plezier op. Bovendien is de motivatie die mensen voelen voor een bonus niet altijd vol te houden, wat leidt tot afgematte medewerkers.’

#6 Zeg eens hallo in de wandelgangen

‘Verschillende studies tonen aan dat verbondenheid ervoor zorgt dat mensen beter werken. Google heeft dat goed begrepen: zij hebben een begroetingsbeleid gemaakt, omdat connectie tussen medewerkers niet alleen gelukkiger maakt, maar omdat het ook de teams nader tot elkaar brengt voor een goede samenwerking. Hallo zeggen kan daarin echt een enorm verschil maken. Empathie versterkt de prefrontale cortex, ook bij volwassenen, en dat is nu net waar onze aandacht zit.’

 

Bron: http://www.mt.nl/