Een experiment voor een zesurige werkdag in een bejaardenhuis in Göteborg is op een teleurstelling uitgelopen. Het experiment begon twee jaar geleden en de voordelen wegen niet op tegen de extra kosten, blijkt uit voorlopige resultaten. arbeidsvoorwaarden zesurige werkdag experiment verzorgingsstaat

De medewerkers voelden zich gezonder, wat resulteerde in minder ziekteverzuim, en de bewoners van het bejaardenhuis werden beter verzorgd. Tot zover de positieve kanten van het experiment. Maar om de bejaarden toch alle nodige aandacht en verzorging te geven terwijl de verzorgers van acht uur per dag naar een zesurige werkdag gingen, moesten 17 extra personeelsleden worden aangenomen. Dat kostte zo’n 1,25 miljoen euro extra en de gemeente heeft daarom besloten het experiment niet verder door te voeren.

Lange termijnoplossing

‘Het is veel te duur om een algemene verkorting van de arbeidstijd door te voeren binnen een redelijke termijn’, verduidelijkte Daniel Bernmar, een lokale politicus die verantwoordelijk is voor de ouderenzorg rond Göteborg. Hij wil wel graag meerdere onderzoeken zien en uitzoeken of een verkorte werkdag kan resulteren in lange termijn winst voor de maatschappij in het algemeen. Een van de mogelijke voorbeelden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat mensen met een fysiek zwaar beroep langer zouden kunnen doorwerken bij kortere werkdagen. Bernmar: ‘Ik geloof in kortere werkdagen als een lange termijnoplossing. Hoe rijker we worden, hoe meer we de vruchten van die rijkdom moeten plukken op andere manieren dan alleen door een nieuwe auto te kopen.’

Zweden doet veel verschillende experimenten om te kijken hoe ze hun verzorgingsstaat nog beter kunnen maken. De hele wereld volgde het experiment met de zesurige werkdag op de voet, omdat Zweden als rolmodel wordt gezien als het gaat om arbeidsvoorwaarden.

Andere experimenten met zesurige werkdag

De uitslag van het experiment in het bejaardenhuis staat overigens lijnrecht tegenover andere experimenten met kortere werkdagen. In juni waren er bijvoorbeeld nog veel lovende reacties vanuit bedrijven die met zesurige werkdagen experimenteerden.

Bron: Bloomberg, https://www.xperthractueel.nl