Bij Avebe is werken aan talentmanagement verankerd in de organisatiestrategie. Hoe kreeg het bedrijf talentmanagement zo hoog op de agenda?

Over trouwe medewerkers gesproken: medewerkers van aardappelzetmeelproductie- en verwerkingsbedrijf Avebe werken gemiddeld 25 jaar voor hun werkgever. Dat is mooi. Maar hoe zorg je dat mensen met zulke lange dienstverbanden aan hun ontwikkeling blijven werken? En dat de organisatie blijft innoveren?praten collega vergaderen sfeer

Dat vraagt om grootste maatregelen. Daarom verankerde Avebe talentmanagement in de strategie van het bedrijf. Onder het motto ‘binden en bouwen’ wordt er gewerkt aan een lerende organisatie.

Hoe heeft Avebe talentmanagement zo hoog en succesvol op de agenda gekregen, tot de directietafel aan toe? Giena Klaassens, Director HR Operations bij Avebe legt uit.

‘HR denkt te veel vanuit HR’

Om dit voor elkaar te krijgen, moet ‘HR minder vanuit HR denken’, stelt Klaassens. Om te beginnen: speel als HRM’er zijnde in op de doelen die de organisatie wil bereiken.

Beter is het om zaken vanuit het perspectief van het bestuur te bekijken. Dan krijgt HR eerder de handen op elkaar en de financiele middelen beschikbaar om talentbeleid te implementeren.

Geen HR-achtergrond

Zelf heeft Klaassens oorspronkelijk geen HR-achtergrond, maar ze deed wel veel ervaring op in het lijnmanagement. ‘Dan bekijk je dingen anders: wat zijn de ontwikkelingen om je heen en wat voor invloed heeft dat op het dagelijkse werk?’

‘Als duidelijk is wat de klant verwacht van Avebe, welke veranderingen de markt doorstaat, wordt ook duidelijk wat er van medewerkers wordt verwacht, en in welke richting deze zich moeten ontwikkelen. Als HR op de hoogte is van dat soort sociaal economische ontwikkelingen, kan het helpen bouwen aan en verbinden in de organisatie.’

Verbind u met andere disciplines

Voor HR is het daarom belangrijk om de eigen scope te verbreden, zegt Klaassens. ‘Kijk samen met het management in welke niet-HR netwerken je kunt participeren, of loop eens mee met de directeur van een andere afdeling.’ De boodschap is: Verbind je met meerdere disciplines, dat helpt je te snappen wat nodig is om innovatie in de organisatie te bevorderen.

Robotisering is daar een goed voorbeeld van. Om aan te sluiten bij de doelstellingen van de directie, moet HR weten wat de consequenties van robotisering zijn op de werkvloer. Zelf gaat Klaassens hiervoor bijvoorbeeld in gesprek met de logistiek manager.‘Zo kom ik erachter wat hij en zijn medewerkers nodig hebben om het werk op zulke grote veranderingen aan te passen.’

HR moet richting geven

En ja, daar moet je tijd voor vrijmaken, zegt Klaassens.’Je ziet vaak dat HR dan gaat helpen en ondersteunen, in plaats van dat het richting geeft. En dát is juist wat de directie van HR nodig heeft: Hoe moet de organisatie omgaan met vier generaties op de werkvloer? Hoe de samenwerking tussen verschillende groepen medewerkers te verbeteren om zo innovatiekracht te vergroten? Dat wil de directie van HR weten.’

Zorg voor een goede band met de ondernemingsraad

Maar goede samenwerking is voor de HR-afdeling zelf ook een punt. Aan de directietafel kunnen andere stakeholders in de organisatie namelijk een grote steun zijn voor HR, wil het talentmanagement bij de directie op de agenda krijgen. Zo is bij Avebe de ondernemingsraad van oudsher een erg belangrijke partij geweest bij beslissingen. Klaassens: ‘HR valt vaak tussen de directie en de or in. Maar als je een goede band hebt met de medezeggenschap, kunnen zij je steunen.’

Daarom werkte het HR-team van Klaassens samen met de or aan het programma ‘de kracht van vertrouwen’. ‘We onderzochten daarmee welk gedrag bij beide partijen hoort als het gaat om met vertrouwen hebben in elkaar. Dat heeft gezorgd voor een betere samenwerking en dus een betere, en vooral snéllere besluitvorming.’

 

Bron: PW De Gids