De impact van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) op de toekomstverwachtingen van zzp’ers lijkt mee te vallen. Toch maken vooral startende zzp’ers zich zorgen. 

Starters verwachten een grotere invloed van de wetswijziging dan gevestigde zzp’ers. Slechts 47% van hen heeft zich echter verdiept in de Wet DBA, terwijl dit voor 65% van de gevestigde zzp’ers geldt. Dit blijkt uit de ZZP-Index die GfK in opdracht van ABN AMRO heeft uitgevoerd.

Voor 70% van de bestaande zzp’ers geldt dat de wet DBA geen invloed heeft op de beslissing om zzp’er te blijven. In tegenstelling tot starters: de groep die zich hierdoor wel laat beïnvloeden is met 8 procentpunt gestegen.

De meeste zzp’ers zijn positief over de toekomst: ze verwachten een groei in omzet en uurtarief en minder vaak zonder opdrachten te zitten. Desondanks zijn veel zzp’ers in vergelijking met het derde kwartaal minder tevreden over het zelfstandig ondernemerschap.

De discussie over de Wet DBA heeft hierbij mogelijk een rol gespeeld, denkt ABN AMRO. “Gevestigde zzp’ers laten zich door de recente onrust over de Wet DBA niet meteen van de wijs brengen, maar voor startende zzp’er geldt dat zij zich wel zorgen maken over de gevolgen die dit kan hebben. Het uitstel van de wet heeft hen nog niet gerustgesteld”, zegt Madeline Buijs, Sector Econoom van ABN AMRO.

 

Bron: http://www.telegraaf.nl/