Zelfstandigen Bouw gaat het schilderspensioenfonds BPF voor de rechter dagen, omdat dat fonds zzp-schilders verplicht deel te nemen en premie te betalen. Dat is volgens de belangenbehartiger van zzp’ers in strijd met de wet. Zzp-schilder boos over verplicht pensioen

De circa 9000 zelfstandige schilders in Nederland zijn de enige zzp’ers die nog verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, aldus Zelfstandigen Bouw. Veel willen daarvan af. ,,Maar BPF weigert mee te werken aan een minnelijke oplossing”, verklaart voorzitter Charles Verhoef van de belangenclub. Hij roept zzp-schilders op zich aan te sluiten bij de procedure.

Zelfstandigen Bouw rekent erop dat de rechter de verplichte deelname onwettig zal verklaren. Mocht dat niet lukken, dan wil de organisatie de rechter verzoeken vast te stellen dat de premie betaald dient te worden door de opdrachtgever en niet door de zzp’er.

 

Bron: https://www.allesoverhr.nl