Ruim de helft van de zzp’ers kent niet alle ins- en outs van de DBA. Een op de drie verwacht dat de wet zal worden afgeschaft.

Zzp’er weet weinig over DBADat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 825 zzp’ers. Uit het onderzoek lijkt dat 58,6 procent van de respondenten denkt dat de zzp’er onder de Wet DBA minimaal drie opdrachtgevers moet hebben.

Ook is bijna de helft van de zzp’ers (49,1%) in de veronderstelling dat de z(z)p’er verplicht kan worden om werknemerspremies af te dragen onder de wet. Gemiddeld genomen wist 28,4 procent van de zzp’ers bij zeven stellingen over de Wet DBA niet het juiste antwoord te geven.

DBA heeft weinig invloed

Een meerderheid van de zzp’ers (53,8%) geeft aan dat de Wet DBA in 2016 weinig tot geen invloed heeft gehad op zijn of haar ondernemerschap. De helft van deze groep (26,9%) heeft zelfs helemaal geen effecten van de wet ervaren.

Gemiddeld beoordelen zzp’ers de invloed van de Wet DBA op hun ondernemerschap met een 4,1 op schaal van 10. Wanneer zzp’ers wel invloed van de Wet DBA hebben ervaren is dit in de meeste gevallen in de vorm van minder opdrachten (23,6%) en doordat opdrachtgevers niet meer met hen willen werken (21,1%). Minder vaak moesten zzp’ers een lager tarief rekenen (8,4%) of hebben zij kortere opdrachten gehad (6,9%).

DBA weer afgeschaft?

In het kader van het tijdelijk uitstel van handhaving van de Wet DBA verwacht een op de drie zzp’ers dat de politiek zal besluiten de wet af te schaffen. Een iets kleiner deel van de zzp’ers (27,3%) verwacht de zzp’er een nieuwe ondernemersvorm zal worden en 16,7 procent verwacht dat de wet ongewijzigd zal blijven per 1 januari 2018. Slechts 9,8 procent van de respondenten denkt dat de VAR opnieuw ingevoerd zal worden.

 

Bron: PW De Gids