Zzp’ers combineren hun zelfstandige bestaan vaker met een baan als werknemer. Het geld is van ondergeschikt belang. Het gaat vooral om de afwisseling en het opdoen van nieuwe contacten. Wie in beide banen werknemer is, doet dit voornamelijk om rond te komen. Dit blijkt uit het nieuwste CBS-onderzoek ‘Werkzaam als ZZP’er en als werknemer’.

De combi-zzp’ers vormen een vrij nieuwe groep op de arbeidsmarkt. Ze werken niet alleen in hun eigen bedrijf of praktijk maar ook als werknemer in loondienst. Hoewel hun aantal nog klein is, groeit hun aandeel sterk.

Bijna 600 duizend mensen hadden 2016 een tweede baan naast hun gewone baan. Het aantal mensen met twee banen is de afgelopen jaren constant gebleven. Maar verder terug in de tijd zijn de verschillen groter. Zo hadden in 2006 minder dan 500 duizend mensen twee banen, van wie bijna 60 procent in beide gevallen als werknemer. De groep zzp’ers met daarnaast een zelfstandige baan was met ruim 40 procent kleiner.

Toch kende deze groep de afgelopen jaren een flinke groei. Het aantal personen dat het zzp-schap combineert met een baan als werknemer is van 2003 tot 2016 gestegen van 130 duizend tot 229 duizend.  Voor deze groep is de afwisseling van het werk de belangrijkste drijfveer. Net als de contacten en de mogelijkheden om je verder te kunnen ontwikkelen.

Jaarinkomen

De gemiddelde leeftijd van deze combi zzp’er-werknemer ligt op 41 jaar. Wat verder opvalt: van de combi zzp’er-werknemers is bijna de helft (47 procent) vrouw. Ook kiezen jongeren vaker voor een tweede baan dan ouderen. Hoger opgeleiden hebben vaker een combi-baan dan laag en middelbaar opgeleiden. Ze combineren dan vooral een baan in loondienst met het zelfstandig ondernemerschap. Met name in de cultuur-, sport-, en recreatiesector worden banen vaker gecombineerd. In de bouw en financiële dienstverlening komt dit juist het minst vaak voor.

De combi zzp’ers maken ook meer uren en werken vaker voltijds. Aan hun baan als werknemer besteden ze meer tijd dan aan het zzp-schap.

 

Bron: AD.nl