De arbeidsmobiliteit onder Nederlanders is hoog. Ze wisselen relatief vaak van baan of functie. Wel zijn er grote verschillen naar […]

Meer lezen? Klik hier.