Waarom Becoss

Organisatie, visie en missie

Becoss is een onafhankelijk werving- en selectiebureau dat zich met haar activiteiten volledig focust op specifieke segmenten van de arbeidsmarkt. Wij publiceren en creëren een helder overzicht in alle vacatures, beheren de binnenkomende sollicitaties en matchen kandidaten met het vacaturedossier. Deze positief onderscheidende werkwijze en verfrissende opvattingen hebben ertoe geleid dat Becoss, een begrip is geworden in de arbeidsbemiddeling.

Visie
De inzet van nieuwe media kan een waardevolle aanvulling zijn op het werving- en selectieproces. Echter, het diffuse en intensieve gebruik van deze media heeft een keerzijde. Zo zal het voor werkgevers en werknemers steeds moeilijker worden om op te vallen tussen het online gepubliceerde, via social media gedeelde, zoekmachinevriendelijke vacature- en CV-aanbod. Juist daarom is er in de arbeidsmarkt van nu en die van de toekomst behoefte aan een werving- en selectiebureau dat dicht bij haar roots blijft. Een bureau dat nieuwe media wel inzet om haar bereik te vergroten, maar – vanwege het reactieve karakter – nooit berust in de werking ervan. Becoss is zo’n werving- en selectiebureau! Wij geloven in een werkwijze waarbij investeren in kwalitatieve contacten met onze doelgroep en het vasthouden aan onze kernwaarden ons in staat stellen om werkgever en werknemer duurzaam te verbinden. Menselijk kapitaal werf en selecteer je op een menselijke manier!

Missie
Een waardevolle bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van werkgevers en werknemers door een sleutelrol te vervullen bij het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierbij willen wij erkend worden als een vanzelfsprekende en specialistische partner die een positief onderscheidende werkwijze hanteert.

Kernwaarden
– Kennis & Focus
– Transparantie & Mensgerichtheid
– Daadkracht & Resultaat