Payrolling

Als u kiest om onze aangeboden kandidaat of een door uzelf aangenomen werknemer te gaan payrollen, meldt u deze aan bij Becoss. Wij verzorgen dan de vereiste administratieve handelingen zoals het maken van een arbeidsovereenkomst, het vormen van het personeelsdossier, het afdragen van wettelijke premies, enz. Wekelijks geeft uw medewerker zijn daadwerkelijk gewerkte uren door aan Becoss. Op basis daarvan verlonen wij de medewerker, betalen deze uit en sturen we een salarisstrook toe. U ontvangt periodiek één factuur en betaalt een vast uurtarief tegen het aantal daadwerkelijk gewerkte uren. Becoss is verantwoordelijk voor doorbetaling en begeleiding in het geval van ziekte.

Flexibiliteit in contractsvormen

U heeft meer flexibiliteit in contractvormen omdat wij de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) toepassen. Hierdoor heeft u geen verplichting tot een vast dienstverband na drie contracten en heeft u de mogelijkheid de proeftijd te verlengen.