Uitkeringsinstantie UWV voorspelt in de arbeidsmarktprognose 2018 – 2019 dat het aantal banen in Nederland volgend jaar groeit naar het hoogste niveau ooit. Ook de uitzendbranche zal blijven profiteren van de economische groei. Vorig jaar steeg het aantal banen al met ruim 200.000 door deze groei. De komende twee jaar zullen er nog zo’n 380.000 banen bijkomen. In 2019 wordt een topniveau van 10,5 miljoen banen bereikt. Voor het eerst sinds 2009 steeg in de eerste drie maanden van dit jaar het aantal werknemers met een vaste baan sneller dan het aantal mensen met een flexibele baan.

Uitzendbranche

In 2017 nam het aantal banen in de uitzendbranche met 77.000 toe, een forse groei. In de komende twee jaar komen er nog eens 38.000 en 37.000 uitzendbanen bij. De groei vlakt daarmee wel af, maar is in absolute aantallen nog steeds het hoogst in vergelijking met andere sectoren. Het lijkt er dus op dat de uitzendsector blijft profiteren van de aantrekkende economie. Meestal loopt de banengroei van de uitzendsector terug wanneer de economische groei op gang is gekomen. Bedrijven nemen dan zelf meer personeel aan.

Inmiddels is de groei van het aantal banen meer verspreid over andere sectoren dan in de jaren 2015/2017. Het aandeel van de uitzendbranche in de banengroei is ook lager dan toen.

Vacatures

Het UWV beschrijft ook een keerzijde van de economische groei. ‘Het zal voor werkgevers lastiger worden om vacatures te vervullen. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van werkzoekenden’, aldus hoofd arbeidsmarktinformatie Rob Witjes. Dit jaar en volgende jaar zal het aantal nieuwe vacatures steeds uitkomen boven een miljoen. Dit was vorige jaar ook het geval, dat was toen voor het eerst sinds 2008. Naar verwachting kregen bedrijven weer mogelijkheden om vorig jaar het personeelsbestand uit te breiden.

Bron: FlexmarktUWV / ANP