Het CBS meldt op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt dat ook in het derde kwartaal de werkloosheid in Nederland daalt. Het aantal openstaande vacatures nam opnieuw toe, net als het aantal banen. De arbeidsmarkt is nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken van de crisis.

Eind september stonden er zo’n 292 duizend vacatures open, dat betekent een toename van 11 duizend vacatures in het derde kwartaal. De bedrijfstakken zorg en handel plaatste het meeste aantal vacatures, ruim 3 duizend. Ook in de tak vervoer en opslag kwamen er ruim 2 duizend vacatures bij. In de bedrijfstakken onderwijs en vervoer van en handel in onroerend goed vond er juist en lichte daling plaats. De handel is de bedrijfstak met de meeste vacatures, ruim 52 duizend.

Vacaturegraad

De vacaturegraad geeft aan hoeveel vacatures er zijn per duizend banen van werknemers. Deze vacaturegraad bleef in het derde kwartaal op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder (31). De hoogste stand die in ruim tien jaar werd gemeten, is 32 vacatures per duizend werknemersbanen.

Al ruim vier jaar lang is de vacaturegraad elk kwartaal het hoogst in de bedrijfstak informatie en communicatie. Er waren afgelopen kwartaal 62 vacatures op duizend banen. Hierna volgen de bouw (51) en de horeca (49). Het onderwijs heeft de laagste vacaturegraad met 12 vacatures per duizend banen.

Recordaantal ontstane vacatures

Afgelopen kwartaal ontstonden er 306 duizend nieuwe vacatures en werden er 295 duizend vervuld. Dat zijn 13 duizend meer vervulde vacatures dan in het tweede kwartaal. Niet eerder ontstonden er zoveel nieuwe vacatures en werden er ook zoveel vervuld. Dit kwartaal is het aantal ontstane vacatures toegenomen met bijna 8 duizend.

Banengroei

Ondanks het oplopend aantal vacatures, groeit ook het aantal banen flink verder. Het aantal banen is in het derde kwartaal toegenomen tot 10 470 banen, dat is een toename van 60 duizend. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal banen met ten minste 50 duizend toeneemt. Hierin zijn alle banen meegeteld, werknemers en zelfstandigen, voltijd en deeltijd.

Het aantal banen is in een jaar tijd toegenomen met 271 duizend banen, een toename van 2,6 procent. De afgelopen 4,5 jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, met 739 duizend in totaal (7,6 procent).

In het afgelopen kwartaal steeg het aantal banen van werknemers met 51 duizend tot 8361 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen nam met 10 duizend toe tot 2108 duizend.

Stijging banen bij uitzendbureaus 

De uitzendbranche telt inmiddels 842 duizend werknemersbanen. Dat is 10 procent van alle banen van werknemers, tegenover 7 procent in 2010. In het derde kwartaal kwamen er 13 duizend banen bij, de grootste groei. Ook in de meeste andere bedrijfstakken vond banengroei plaats. Echter houdt in de financiële dienstverlenging het banenverlies aan en verloor deze tak afgelopen kwartaal duizend banen.

Gespannen arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is verder toegenomen. Tegenover elke vacature stonden gemiddeld 1,3 werklozen. In het afgelopen kwartaal waren er 75 vacatures op de 100 werklozen. Al vier kwartalen op rij is de arbeidsmarkt gespannen. Dit houdt in dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is en het beschikbare aanbod relatief laag.

Het hele rapport lezen? Klik hier.

Bron: CBS