De zorgsector is volgend jaar naar verwachting weer de grootste banenmotor van de Nederlandse economie. Dat staat in een nieuwe arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV. Onder meer bij de kinderopvang en de thuiszorg wordt een fikse personeelsvraag voorzien. ‘Zorgsector in 2018 weer grootste banenmotor’

De ommezwaai in de zorg komt volgens het UWV door een groeiende vraag naar zorg en doordat bezuinigingen in de sector geschrapt worden. Afgelopen jaren zijn er in de zorg juist veel banen verdwenen. Vorig jaar kromp de werkgelegenheid er nog met zo’n 7000 arbeidsplaatsen.

Voor dit jaar wordt een plus voorzien van 12.000 zorgbanen en volgend jaar komen er waarschijnlijk 18.000 extra plekken bij. Naar bepaalde zorgberoepen, bijvoorbeeld gespecialiseerde verpleegkundigen, is inmiddels zelfs zoveel vraag dat werkgevers moeite hebben om vacatures hiervoor in te vullen.

Vaste contracten

De afgelopen jaren kwamen er in de uitzendbranche steeds de meeste banen bij. Die groei is echter aan het afvlakken. Dit jaar verwacht het UWV er nog 40.000 extra plekken, volgend jaar nog maar 15.000.

Cijfers van het UWV laten ook zien dat nieuwe werknemers vorig jaar weer vaker een vast contract kregen dan in 2015. ,,Dit zijn mogelijk signalen dat bedrijven werknemers weer vaker in dienst gaan nemen, hoewel het aantal flexibele banen nog steeds sneller stijgt dan het aantal vaste banen”, aldus de arbeidsmarktdeskundigen van de organisatie.

Afname WW-uitkeringen

Alles bij elkaar wordt voor dit jaar en volgend jaar respectievelijk op 151.000 en 75.000 extra banen gerekend. Alleen in financiële sector en bij de overheid is nog sprake van banenkrimp.

Geholpen door de aanhoudende groei van de economie loopt de totale werkgelegenheid zo op tot 10,2 miljoen banen. Het UWV gaat daarbij uit van een sterke afname van het aantal WW-uitkeringen, met circa 100.000 naar 311.000 stuks eind 2018. Het aantal vacatures blijft volgens de prognose op een hoog niveau, met zo’n 900.000 per jaar.

 

Bron: https://www.allesoverhr.nl/