Binnen nu en 10 à 20 jaar zal arbeid zó radicaal veranderd zijn, dat we het met de ogen van nu haast niet meer kunnen herkennen. De veranderingen vinden bovendien exponentieel plaats, waardoor het een kwestie is van snel aanpassen of snel uitsterven. Hieronder het verslag van een jaar onderzoek van The Boston Consulting Group.robotisering

Het onderzoek leverde 60 grote trends in arbeid op, die vervolgens teruggebracht zijn tot 12 categorieën. Deze 12 megatrends gaan het begrip arbeid de komende jaren op z’n kop zetten. Tegelijkertijd is het een uitnodiging (aan CEO’s en HR-professionals) om een nieuwe positie in te nemen tegenover arbeid. Vandaag deel 1.

1. Automatisering

Natuurlijk zijn organisaties al decennialang bezig met automatisering. Maar recente ontwikkelingen doen vermoeden dat de veranderingen op de werkplek binnenkort héél snel zullen gaan. Robots en artificial intelligence gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen náást computers gaan werken, in plaats van mét. Ook zullen miljoenen banen gewoon verdwijnen.
Vroeger kostte een beetje robot een half miljoen dollar, en dan kon-ie nog niet eens zoveel. Tegenwoordig kost een robot nog maar enkele tienduizenden dollars, en is-ie bovendien zelflerend.
Ook de aard van het werk zal veranderen door alle robots; en mensen zullen nieuwe vaardigheden moeten aanleren om niet overbodig te worden. Werknemers en werkgevers zullen massaal moeten inzetten op training en opleidingen om mensen bij te laten blijven.

2. Big data en analytics

In de afgelopen twintig jaar is de rekenkracht van computers extreem toegenomen, en daarmee ook de mogelijkheden om grote hoeveelheden data op te slaan en te verwerken. Zo heeft een iPhone 7 meer rekenkracht dan de hele NASA in 1969 bij elkaar (toen we voor het eerst een man op de maan zetten). Daarnaast maken Analytics het mogelijk om enorme bergen informatie ook te analyseren op inhoud. Daarmee wordt het langzamerhand ook steeds beter mogelijk om trends uit data te destilleren en de toekomst te voorspellen. Zo schijnt Google eerder te weten wanneer een vrouw zwanger is dan de vrouw zelf, alleen op basis van veranderd zoekgedrag.
Bedrijven gaan de analytics van grote hoeveelheden data toepassen in elk deel van de organisatie, waardoor het werk compleet zal veranderen. Ook HR zal erdoor veranderen, omdat analytics een manier wordt om HR-processen beter uit te voeren.

3. Toegang tot informatie en ideeën

Hardware en software wordt steeds beter én goedkoper, en vliegensvlug internet wordt wereldwijd steeds normaler. Daarmee wordt het delen van ideeën steeds gebruikelijker en makkelijker. Mensen kunnen wereldwijd met elkaar vebonden zijn, óveral en altijd werken, en makkelijk samenwerken met iedereen op planeet aarde.
Dat maakt het ook aanvoudiger om te werken met complexe flexibele schillen. Sommige IT-bedrijven bestaan voor de helft uit een flexibele schil van mensen uit vele landen. In Pakistan zit een specialist in X, in Denemarken iemand die weet van Y en in Madagascar een deskundige in Z. Mensen komen bij elkaar in digitale ecosystemen die hen helpt effectief samen te werken. Crowdsourcingcommunities als Kaggle and InnoCentive stellen bedrijven bovendien in staat om wereldwijd ideeën op te halen bij mensen die het beste zijn in hun eigen vakgebied.
Kortom: bedrijven moeten (nóg beter) gaan nadenken welke arbeid ze vast in dienst willen hebben, en welke deskundigheid ze wereldwijd gaan invliegen. Grenzen vervagen, en dat geeft heel veel kansen, als je tenminste bereid bent erover na te denken.

4. Simpliciteit in complexiteit

Als er iets gebeurt, is de eerste neiging: maak nieuwe regels. De bedoeling is goed, maar het maakt organisaties doorgaans vooral log en traag. Er ontstaan nieuwe afdelingen en nieuwe bureacratie, die de slagvaardigheid in de 21ste eeuw niet ten goede komen. En het effect? Niet alleen is het niet goed om te kunnen overleven, ook daalt het plezier en engagement van personeel.
Organisaties moeten daarom leren om (op compleet nieuwe manieren) om te gaan met complexiteit. Ze moeten manieren vinden om om te gaan met veranderingen, zonder silo’s, managementlagen of processen toe te voegen. Het denken hierover staat nog maar in de kinderschoenen, en het is zaak daar snel verandering in aan te brengen.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl