CBS: Toename flexibele contracten onder jongeren

2018-05-01T15:50:05+02:00

Tussen 2003 en 2017 nam het aantal werknemers met een flexibel contract toe met 856.000. Dat wil zeggen dat bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract had in 2017. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam dit aantal fors toe, meldt het CBS. Het gaat dan veelal om studerende en [...]