Hoogleraar arbeidsrecht Gerrard Boot nam de Wet DBA onder de loep en bedacht een constructie waarop deze helemaal niet zo ingewikkeld is om uit te voeren.

wet dba wet en regelgeving

Hoewel de wet en het arbeidsrecht complex zijn, weet Boot zich te beperken tot drie criteria:

1. Tarief

Een zelfstandig professional die een onafhankelijke positie inneemt, krijgt daarvoor ook navenant ‘hoger dan gebruikelijk’ betaald. Boot noemt een opslag van 50 procent ten opzichte van het bruto cao-loon. Als het loon daaronder ligt, is dat een aanwijzing dat er sprake is van een dienstbetrekking.

2. Tijdsduur

Volgens Boot is de tijdsduur van een inhuur een goede graadmeter om te bepalen of een klus kwalificeert als een opdracht of niet. Duurt een opdracht bijvoorbeeld langer dan zes maanden, dan is een ‘gezagsverhouding al gauw aannemelijk’.

3. Functie

Een zelfstandige moet volgens Boot niet te werk worden gesteld in een functie die ook door werknemers wordt vervuld. Hierbij hoort een gedetailleerde opdrachtovereenkomst, die het ondernemersrisico van de zzp’er beschrijft.

Bron: Fd.nl, https://www.xperthractueel.nl/