In periode 4 (week 13 – 16) is het aantal uitzenduren met 6% toegenomen. De omzet is ook met 6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Dat blijkt uit de cijfers die de ABU vandaag heeft bekendgemaakt.

De groei van het aantal uitzenduren- en omzet is in periode 4 (week) als volgt verdeeld over de grootste drie sectoren:

  • De uren in de administratieve sector daalden met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam met 3% af.
  • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 13%.
  • Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 9%.

In de voorgaande periode (periode 3) was de groei ongeveer gelijk aan de afgelopen periode.

 

Bron: ABU