Roept u nog dat het voorbeeldgedrag van de manager bepalend is? Hopeloos, zegt Jeroen Busscher. Ga voor sociale infectie.

Anders werken: zorg voor sociale infectie‘Het management moet meer voorbeeldgedrag laten zien.’ Het is nog steeds een van de meest geuite voornemens na een tweedaagse op de hei. Managers hebben nog steeds het beeld dat hun gedrag bepalend is voor het gedrag in de organisatie. Helaas, zo simpel is het niet meer.

Ander gedrag en meer zelf nadenken

De laatste twee decennia zijn wij van onze medewerkers totaal ander gedrag gaan vragen. Termen als ondernemerschap, verantwoordelijkheid, innovatie, co-creatie staan meer en meer centraal. Logisch want machines, computers en goedkope arbeidskrachten in verre landen doen immers het herhalende werk. Medewerkers moeten zorgen voor maatwerk, verbetering, samenwerking en vernieuwing. In wezen alles wat niet herhaalbaar is. Zelf nadenken is daarom cruciaal.

Nieuwe professional is autonomer

Die nieuwe ‘professionals’ zoals ik hedendaagse medewerkers noem, zijn veel autonomer, eigenwijzer en onafhankelijker dan traditionele medewerkers. Logisch dat zij zich veel minder aan de manager laten liggen. Deze moet faciliteren, af en toe een deurtje open zetten, maar zich verder vooral niet te veel met de professional bemoeien. Dan kan de hedendaagse werker het beste zijn of haar werk doen.

Daarom is dan ook niet de manager degene die het meeste invloed op het gedrag van de professional heeft, maar juist zijn collega. Als deze immers succesvol gedrag vertoont, is dat voor de professional interessant.

Sociale infectie bepalend in organisatie

Ook professionals willen nog steeds succesvol zijn. Daarvoor kijken zij meer en meer naar andere professionals. Niet het gedrag van de manager is daarom tegenwoordig bepalend voor welk gedrag zichtbaar wordt in de organisatie, maar sociale infectie.

Sociale infectie is succesvol gedrag dat door gelijken overgenomen wordt. Sociale infectie heeft een beslissende impact op de sfeer, mentaliteit en het gedrag binnen de organisatie. Sociale infectie is dan ook veel effectiever dan bemoeizuchtige leidinggevenden.

Gebruik leren maken van sociale infectie is een van de uitdagingen voor de manager van de komende eeuw.

 

Bron: PW De Gids