Het belangrijkste thema op de HR-agenda is momenteel duurzame inzetbaarheid, direct gevolgd door ‘het versterken van de arbeidsmarktcommunicatie’ en het ‘opstellen of bijstellen van opleidingsbeleid’. Deze thema’s stijgen flink in de ranglijst ten opzichte van vorig jaar.

Beeld Arbeidsmarktcommunicatie stijgt flink op HR-agenda

Dit blijkt uit ‘HR Trends 2017-2018’, een onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1.000 Nederlandse HR-professionals. De arbeidsmarkt is op drift: meer dan een kwart van de werknemers is op zoek naar een andere baan. Nog maar een kleine meerderheid (53%) van de werkgevers zegt géén moeite te hebben medewerkers te behouden. Ter vergelijking: vorig jaar was dat nog 69%; in 2015 zelfs 79%. Voor 2018 voorspellen HR-professionals nog meer moeite te krijgen personeel te behouden: slechts 41% verwacht geen moeilijkheden op dit vlak.

Reden temeer om het personeel dat er is, optimaal in te zetten. De thema’s duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning zijn al jaren bezig aan een opmars. Voor het komend jaar zien HR-professionals ook het inzetten en versterken van het talentmanagementbeleid sterk aan belang toenemen.

Einde aan bulldozer-effect

Wat opvalt, is dat met name duurzame inzetbaarheid de afgelopen jaren telkens als thema vooruitgeschoven werd. “Het werd steeds als belangrijk voor het komende jaar gezien,” zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot. “Dit jaar zien we voor het eerst dat dit ‘bulldozer-effect’ stopt. HR professionals schuiven het niet langer voor zich uit, maar pakken het beleid in het hier en nu op.” Van der Spek wijst erop dat 94% van de HR-professionals de voordelen en het belang zien van duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waarbij 65% nu al knelpunten ervaart of in de nabije toekomst knelpunten voorziet.

Wat doen organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid?

Dat er veel werk aan de winkel is, blijkt ook wel uit de uiteenlopende typeringen die HR-professionals aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid geven. Tegelijkertijd geeft slechts een zeer beperkt deel (5%) aan dat het thema integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering en dat ze hier proactief op inzetten. Bij één op de vijf organisaties is er niet of nauwelijks aandacht voor het onderwerp en de meeste organisaties reageren ad hoc zodra knelpunten zich voordoen.

De meerderheid van de organisaties die zich inzet voor de duurzame inzet van personeel gebruikt hiervoor opleidingen of omscholing (76%). Ook aanpassingen van het takenpakket (51%) en de werkduur (63%) zijn populair. Aanpassing van de werkduur, het klassieke seniorenverlof, is vooral populair binnen de collectieve sector en de overheid. Binnen de sector handel, transport en dienstverlening lijken de mogelijkheden tot aanpassing van de functie, werkplek en/of werktijden het minst populair.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl