Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen vaker werken dan nu gebeurt. Dat blijkt uit een rapport van verschillende ministeries. Om de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te vergroten, doen zij verschillende voorstellen. Gerelateerde afbeelding

Uit het rapport komt naar voren dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten die nog relatief veel of weinig arbeidscapaciteit hebben en werknemers die uit de Ziektewet instromen in de WIA, vaker kunnen werken. Dat gaat dus vooral om werknemers die een uitkering krijgen op basis van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In het rapport staan aanbevelingen om te voorkomen dat werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, instromen in de WIA (tool). Zo zou UWV mensen die in de Ziektewet zitten intensiever moeten begeleiden.

Extra inspanningen voor re-integratie

Andere voorstellen die gedaan worden zijn:

  • het afschaffen van de mogelijkheid om vanuit de Werkloosheidswet (WW) een beroep te doen op de Ziektewet;
  • extra re-integratie-inspanningen door overheid voor werknemers die voor meer dan 80% arbeidsongeschikt zijn, maar nog wel verdiencapaciteit hebben;
  • loonkostensubsidie (tool) voor werknemers in de WIA;
  • uitbreiden van de doelgroep banenafspraak uit de Participatiewet (tools) met WIA-gerechtigden die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen;
  • verkorten van de periode dat werkgevers opdraaien voor de WGA-lasten van tien naar vijf jaar.

In het rapport Geschikt voor de arbeidsmarkt (pdf) staan 15 beleidsopties om de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te bevorderen. Voor de meeste daarvan is een wetswijziging nodig. Het rapport wordt straks bekeken door het nieuwe kabinet

 

Bron: https://www.rendement.nl