Werknemers staan niet afkerig van de inzet van artificiële intelligentie op de werkvloer. Dat blijkt uit een studie van het rekruteringsplatform Jobsite bij meer dan vierduizend Britse werknemers. 

Vastgesteld werd dat 76 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich niet ongemakkelijk te voelen over een automatisering van de werkvloer. Volgens 54 procent zal de vooruitgang van de technologie uiteindelijk voor een versterking van hun bestaande baan vormen.

Slechts 33 procent daarentegen getuigde te vrezen door de inzet van robots zijn baan te zullen verliezen.

Vastgesteld werd dat de werknemers vooral van mening zijn dat artificiële intelligentie hen zal helpen taken sneller uit te voeren (63 procent). Daarnaast werd opgemerkt dat de technologie de werknemers in staat zal stellen zich op het meest zinvolle werk te concentreren (55 procent).

Bij de taken die door artificiële intelligentie zouden kunnen worden ondersteund werd vooral gewezen naar de facturatie van klanten (52 procent), cyberbeveiliging (49 procent) en administratie (46 procent).

Wel erkende 37 procent dat zijn arbeidsplaats in het gedrang zou kunnen komen, maar twee op drie respondenten gaven aan van plan te zijn bijkomende trainingen te volgen om hun posities te versterken.

Werkgevers

Uit het onderzoek bleek nog dat vooral de industriële productie en banksector in eerste instantie met de automatisering zullen worden geraakt. In sectoren waar een intensievere menselijke betrokkenheid noodzakelijk is – zoals de sociale zorg en management – wordt daarentegen aan automatisering relatief weinig kansen gegeven.

Bij de werkgevers konden volgens de onderzoekers nog sterkere positieve reacties worden opgetekend. Slechts 20 procent van de bedrijfsleiders drukte de vrees uit dat mogelijk een aantal banen in het gedrang zouden kunnen komen, waarbij vooral gewezen werd naar administratieve en ondersteunende diensten.

Bij werkgevers die al taken hebben geautomatiseerd, wordt vooral gewezen op de opportuniteit om tijd vrij te maken voor taken met een grotere meerwaarde (67 procent), gevolgd door een betere klantenservice (49 procent).

 

Bron: https://nl.express.live