AWVN is blij met de groei van het aantal ‘garantiebanen’ voor mensen met een beperking. Vooral over de ontwikkeling in de marktsector is de werkgeversvereniging tevreden.

Wel toont AWVN zich bezorgt over de daling van het groeitempo in de bedrijven. Mogelijk dat een aantal voorgestelde aanpassingen van de wet positief aan het groeitempo kunnen bijdragen.​

AWVN reageert daarmee op de cijfers die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag publiceerde over de in 2016 door de markt en overheid geleverde garantiebanen voor mensen met een beperking. Deze cijfers zijn van belang, om te bepalen of de Quotumwet – een verplichting voor werkgevers om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen – in 2018 al dan niet in werking zal treden.

Werkgevers in de markt hebben in 2016 voldoende banen gerealiseerd, blijkt uit de cijfers. Het groeitempo is echter gedaald. Dat betekent dat werkgevers extra hard hun best moeten doen om ook het beloofde aantal banen in 2017 en de jaren daarna te kunnen leveren. Al eerder liet AWVN weten, dat het verduurzamen van garantiebanen veel van werkgevers vraagt. Dit is echter nodig, om in 2026 het totaal van 100.000 banen in de marktsector te kunnen realiseren.

De overheidssectoren bleven achter bij de afgesproken aantallen garantiebanen. Dit zou kunnen betekenen, dat voor de overheid de Quotumwet in 2018 in werking gaat treden.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl