Bedrijven kunnen heel veel bijdragen aan een duurzame, circulaire economie. Om het proces te versnellen zou de overheid het belastingsysteem moeten herzien. “Ons belastingstelsel is nu zo ingericht dat de belasting op arbeid hoger is dan de belasting op grondstoffen. Dat moeten we omdraaien,” aldus Geanne van Arkel, Hoofd Sustainable Development bij tapijttegelfabrikant Interface.

Bedrijven zijn per definitie beter af door circulair te ondernemen is de overtuiging van Van Arkel. Het leidt tot nieuwe en betere producten, processen en businessmodellen en dus een Beeld ‘Belasting van arbeid naar grondstoffen levert miljoenen banen op’toekomstbestendige onderneming zo zegt zij in een interview op DuurzaamBedrijfsleven.nl. “De overheid streeft ook naar een duurzame, inclusieve, circulaire economie met een zo laag mogelijke CO2-footprint. Een belastingverschuiving kan dat allemaal bewerkstelligen. Als de overheid dat oppakt, realiseert het haar ambitie voor een circulaire economie in 2050 misschien al in 2030, of nog eerder.”

Een dergelijk belastingsysteem komt er op neer dat de vervuiler betaalt. Van Arkel: “Energie en fossiele brandstoffen, maar ook milieu-impact als luchtvervuiling worden duurder. Dan kunnen de inkomstenbelasting en sociale premies omlaag, net als de btw op onderhoud en reparaties. Arbeidsintensieve sectoren als recycling en onderhoud, maar ook de zorg worden goedkoper. Zo stimuleer je een duurzame, circulaire economie en creëer je tegelijk werkgelegenheid.”

Uit een recent rapport van Ex’tax  blijkt dat deze belastingherziening in Europa al in 2020 ruim 6,6 miljoen banen kan opleveren. “Dat is nog buiten de enorme verlaging van de CO2-uitstoot en het gebruik van water en fossiele brandstoffen. Daarnaast worden duurzame producten goedkoper, zodat ook consumenten de juiste impuls krijgen. Het is allemaal heel logisch en haalbaar. Volgens mij staat niks de overheid in de weg.”

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl