Ondernemingen besteden wereldwijd te weinig aandacht aan de noodzakelijke vernieuwing van de HR-functie, blijkt uit onderzoek van KPMG. “Ze onderschatten de strategische waarde van HR.”

Waar blijft de transformatie van HR-functie?

Bijna 60 procent van de ondernemingen heeft geen plan van aanpak kent voor de hervorming van de HR-functie, blijkt uit het wereldwijde onderzoek HR Transformation van KPMG. Er deden bijna negenhonderd bedrijven aan mee uit vijftig landen.
Nieuwe technologische mogelijkheden, zoals cloud-based HR en slimme automatisering, worden nauwelijks benut om de HR-functie te hervormen, aldus de onderzoekers. Bovendien ontberen volgens hen veel bedrijven adequaat management om de noodzakelijke veranderingen op het gebied van HR daadwerkelijk door te voeren. Het gevolg: de HR-functie voegt bij veel ondernemingen onvoldoende waarde toe. “Bedrijven profiteren hierdoor niet alleen onvoldoende van het arbeidspotentieel dat zij in huis hebben, zij zetten ook hun concurrentiepositie op het spel. Een beperkt aantal bedrijven is zich bewust van het feit dat het veranderende ondernemingsklimaat vraagt om een geheel andere invulling van de HR-functie”, aldus KPMG.

 Strategische waarde HR-functie onderschat

“Veel ondernemingen onderschatten de strategische waarde van de HR-functie, zeker in het huidige digitale tijdperk”, zegt Renee de Boo, partner bij KPMG’s People & Change praktijk. De Boo: “Te veel bedrijven wachten de ontwikkelingen af en lijken geen strategisch oog te hebben voor het personeelsbestand van de toekomst. Een weloverwogen besluit over de werknemers die in de toekomst nodig zijn. is echter van essentieel belang. Het gebrek aan een strategische, proactieve vernieuwing van de HR-functie houdt aanzienlijke risico’s in, zeker gezien het feit dat de huidige technologische ontwikkelingen de markten van nu, de personeelssamenstelling, de businessmodellen en de relatie met de klant aanzienlijk zullen veranderen.”

Vermogen management om HR-functie te veranderen, schiet tekort

cloud-based HRM-systeem  heeft ingevoerd. Eén op de drie ondernemingen heeft momenteel wel plannen om een dergelijk systeem in te voeren. Slechts 27 procent van de bedrijven ziet HR als een functie die belangrijke strategische waarde kan toevoegen aan het bedrijf.

De bedrijven geven aan dat zij flinke uitdagingen ervaren om de noodzakelijke toegevoegde waarde te realiseren. Zo vindt ruim 40 procent dat de technologie die de HR-functie moet ondersteunen tekort schiet en een belangrijk obstakel vormt. Bijna 40 procent geeft aan dat het vermogen van het management om veranderingen in de HR-functie daadwerkelijk door te voeren onvoldoende is.

Investeren in data: de sleutel tot succes

De Boo constateert dat steeds meer bedrijven investeren in het verzamelen van grote hoeveelheden data die de HR-functie moeten verrijken. De Boo: “Voor veel ondernemingen vormt het omzetten van deze data in concrete maatregelen en een intelligent gebruik van deze data echter een belangrijk obstakel.

Het simpelweg verbinding maken met een cloud-systeem levert een onderneming geen inzichten op die op data gebaseerd zijn. En ook geen betere besluitvorming of uiteindelijk echte ondernemingswaarde. Bedrijven die in het digitale tijdperk succesvol willen zijn, moeten in staat zijn om data te vergaren en te interpreteren. Bovendien moeten zij in staat zijn om te acteren op basis van de inzichten die de data opleveren. Dat is de uiteindelijke doelstelling van de digitale transformatie. Bedrijven die de cloud echt serieus nemen, profiteren van de schat aan mogelijkheden om de HR-functie opnieuw vorm te geven en om op een veel effectievere manier met werknemers te communiceren.”

 

Bron: PW