Werkgevers zetten vaak zelf de deur open voor kwaadwillende werknemers. 97 procent van de daders van bedrijfsfraude is bij binnenkomst niet gescreend.

Boef in bedrijf wordt zelden gescreend

Dat blijkt uit het rapport Hoffmann Statistiek. Hierin verzamelt het bedrijfsrecherchebureau jaarlijks cijfers, trends en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsrecherche, riskmanagement en cybersecurity.

Controle aan de poort

Ook al komen fraudeurs vaak zonder screening binnen, dat wil niet zeggen dat werkgevers het belang van controle aan de poort niet inzien. Screening van personeel groeide in 2016 met 40 procent. Een deel van de groei schrijft Hoffmann toe aan de aantrekkende economie: er worden meer mensen aangenomen. Maar het aantal bedrijven dat kiest voor een structureel screeningsbeleid neemt ook toe.

Vrouwen en jongeren vaker betrapt

Vrouwen worden vaker betrapt op bedrijfsfraude. Schommelde het aandeel van vrouwen de afgelopen vier jaar rond de 27 procent, inmiddels is 31 procent van de daders vrouw. Deze stijging is deels te verklaren omdat Hoffmann vaker wordt ingeschakeld voor onderzoeken in de zorgsector. In deze branche werken veel vrouwen. Maar ook in andere sectoren is de dader vaker dan voorheen een vrouw.

Ook jonge werknemers verlaten het rechte pad vaker. In de afgelopen twee jaar is het aandeel jong volwassenen verantwoordelijk voor fraude bijna verdubbeld van 6 procent naar 11 procent.

Bedreigingen nemen toe

Criminelen zijn lang niet altijd subtiel in hun pogingen om een bedrijf te flessen. In een toenemend aantal gevallen gaat het om regelrechte bedreigingen van directie- en bestuursleden, maar ook gewone werknemers zoals controleurs of or-leden. Hoffmann heeft in 2016 veertig bedreigingszaken onderzocht. De bedreigingen zijn vaak anoniem en zijn vaak gericht op de privésituatie van de medewerker. Vaak is de dader een collega of een ex-werknemer. De helft van de bedreigingen kwam uit het criminele circuit.

Bedrijfsfraude leidt niet altijd tot ontslag. In 25 procent van de fraudegevallen blijft de dader gewoon in dienst.

 

Bron: PW De Gids