Wat hebben docenten gemeen met artsen, verpleegkundigen, koks, boekhouders en leidinggevenden? Het antwoord is simpeler dan je misschien denkt: ze ervaren een hoge werkdruk. Al is het soort werkdruk dat ze ervaren per beroep natuurlijk verschillend. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.werkdruk

Emotionele belasting van docent

In het onderwijs wordt de hoge werkdruk over de volle breedte van het onderwijs ervaren: zowel in het basis-, voortgezet als het hoger onderwijs. Het CBS noemt de complexiteit en onvoorspelbaarheid van het werk, maar ook de emotionele veeleisendheid van docenten als belangrijke factoren. De complexe leerling-docent verhoudingen en emotionele belasting die de dagelijkse omgang met leerlingen met zich meebrengt speelt ook mee. Van de docent wordt volgens het CBS zowel empathie als afstand verwacht. Een te hoge werkdruk ontstaat volgens de onderzoekers ook wanneer de eigen onderwijsdoelen met die van het schoolbestuur conflicteren. Opvallend is dat het onderzoek laat zien dat de gemiddeld laagste werkdruk wordt ervaren door onder andere onderwijsassistenten.

Invloed op werkgeluk

Ook uit de publicatie Werkgeluk blijkt dat de werkdruk in het onderwijs een probleem is. Zo gaven respondenten in het onderzoek naar werkgeluk aan een verstoorde werk-privé balans en een hoge werkbelasting het ervaren. Dit staat het werkgeluk soms in de weg. Bezuinigingen, meer regels en veranderende wetgeving vormen vaak de oorzaak van de werkdruk. De kunst is om in oplossingen te denken. Voorbeelden zijn de inzet van extra ICT en de ontwikkeling van nieuw beleid dat leerkrachten meer ruimte biedt.

 

Bron: https://www.driessen.nl/ CBS publicatie Werkgeluk