Leren op de werkvloer met behulp van technologie, in hapklare brokken en afgestemd op de wensen van medewerkers is sterk in opkomst.

De toegevoegde waarde van leren op de werkvloer

Hette Mollema, Benelux Regional Director bij Workday, legt uit waarom leren op de werkvloer geen overdreven luxe is, maar juist perfect aansluit bij de veranderende behoeften van werknemers.

We kennen allemaal dat gevoel dat ergens op ons takenlijstje een punt staat waar we maar niet aan toekomen. Zo’n taak die voortdurend onderop de stapel belandt, omdat hij iedere week weer bedolven wordt onder andere dringende zaken. Zo’n taak waarvan je weet dat hij belangrijk is, maar waar je gewoonweg de tijd niet voor vindt, terwijl hij voortdurend aan je blijft knagen. Ik denk dat we leren op de werkvloer rustig in die categorie kunnen plaatsen. Toch zie je, nu werkgevers meer hun best moeten doen om talent aan te trekken en concurrerend te blijven, dat slimme leidinggevenden beginnen te beseffen hoe belangrijk het is dat voortdurend blijven leren deel uit maakt van de bedrijfscultuur.

Booming markt e-learning

Waarom nu? Natuurlijk worden organisaties, door de steeds feller wordende strijd om schaars talent, gedwongen na te denken over manieren om hun werknemers te motiveren en te managen. Maar we zien ook dat werkend leren en lerend werken aansluit bij een trend die ook buiten het werk in opkomst is: de behoefte aan boeiende, actuele, sociale informatie die wordt aangeboden door echte, ervaren experts. Werkgevers die deze filosofie volgen, doen hun best om leren niet alleen beter in te passen in de dagelijkse werkzaamheden, maar het ook interessanter te maken voor hun werknemers. Tot 2020 zal de wereldwijde markt voor zakelijk elektronisch leren naar verwachting groeien naar 31 miljard dollar omzet. Om dat even in perspectief te plaatsen: dat is evenveel als de voorspelde marktwaarde van wearable technology in diezelfde periode.

Natuurlijk zal leren op de werkvloer nog steeds worden ingezet om, net als voorheen, basisvaardigheden en compliance taken aan te leren. Maar organisaties krijgen nu ook de kans om het spannender te maken voor hun werknemers, door ze de mogelijkheid te bieden via werkend leren nieuwe carrièrekansen te ontwikkelen of andere persoonlijke en professionele doelen na te streven. In de hedendaagse disruptieve zakenwereld gaat verandering razendsnel en zal de behoefte om bij te scholen alleen maar verder toenemen.

Veranderende werknemerseisen vragen een nieuwe benadering

Als we kijken naar de impact van digitale transformatie op de manier waarop organisaties werken, zal het niemand verbazen dat de markt voor werkend leren zich vooral richt op de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden waar veel vraag naar is. Dat betekent ook een verschuiving van ad-hoc cursussen, waarin werknemers bijna in isolement aan het leren zijn, naar de ontwikkeling van vaardigheden waar zowel werknemer als werkgever van kunnen profiteren.

Daar komt nog bij dat het personeelsbestand bij de meeste werkgevers demografisch steeds breder en diverser wordt, waardoor de behoefte groeit aan leerinstrumenten die aantrekkelijk zijn voor zowel millennials, als generatie X, als de babyboomers. In een studie van EdAssist in 2015 gaf meer dan 58% van de millennials aan te verwachten dat hun werkgever leermogelijkheden biedt die relevant zijn voor hun baan. Door leermethoden te laten aansluiten bij de manier waarop werknemers dat in hun privé-omgeving als consument gewend zijn, is het mogelijk de verschillen tussen de generaties te overbruggen en iedere generatie in staat te stellen te leren van de sterke punten en ervaringen van de anderen.

Leren ingrijpend veranderd door technologie

Net als in de meeste andere sectoren heeft technologie de wereld van werkend leren ingrijpend veranderd. De opkomst van nieuwe leeromgevingen in de cloud, versterkt met streaming video, mobiele oplossingen en gamification, zorgt ervoor dat de inhoud steeds verder verschuift naar door experts verzorgde leervormen die gebruikers zelf kunnen beheren. Teruggrijpend op onze overvolle takenlijst, is het goed te zien dat leerstof nu wordt opgedeeld in kleine, licht verteerbare brokken die op aanvraag worden geconsumeerd, in plaats van de veel zwaardere lineaire cursussen die van oudsher worden opgediend. Dat komt veel meer overeen met hoe mensen tegenwoordig ook leren in hun eigen thuissituatie, zoals via how-to video’s op YouTube of door online TED seminars bij te wonen.

Ziet de bestuurskamer leren nog steeds als luxe?

Hoewel er nog steeds leidinggevenden zijn die leren zien als luxe, leven we nu in een wereld waarin het binnenhalen en behouden van talent een grote uitdaging is geworden. In zo’n markt kan het aanbieden van leermogelijkheden een groot verschil maken, doordat het bij werknemers het gevoel van betrokkenheid versterkt. Het Deloitte Global Human Capital Trends onderzoek van 2016 laat zien dat leren hoger op de zakelijke agenda is komen te staan: acht van de tien leidinggevenden (84%) noemt leren daarin belangrijk (40%) of zeer belangrijk (44%). Als je daarbij optelt dat het aantal CEO’s dat zich grote zorgen maakt over de beschikbaarheid van de juiste vaardigheden, van 2014 tot 2015 met 10% is gestegen, dan kun je niet anders dan concluderen dat leidinggevenden het belang van werkend leren wel degelijk begrijpen.

Loopbaanmanagement

Het is geen geheim dat klanten opschuiven van een leer-management benadering naar ‘leer-enablement’. Leer-enablement betekent dat je werknemers meeneemt op een reis door de tijd die ze bij je organisatie doorbrengen, van onboarding en ontwikkelingskansen tot promoties en functiewijzigingen. Die reis moet niet alleen interessant en uitdagend zijn en de groei van de werknemer ondersteunen, maar ook afgestemd zijn op waar ze zich in hun carrière bevinden of op wat door vergelijkbare collega’s als waardevol is ervaren.

Aansluiten bij verwachtingen medewerker

Eén ding is glashelder: leren op de werkvloer kan niet langer losstaan van wat er in de rest van de organisatie gebeurt; het moet een proces zijn dat direct verbonden is met de ervaring van de werknemer en dat direct aansluit bij de verwachtingen van de moderne werkvloer. De keuze voor het juiste technische platform zorgt er niet alleen voor dat leren intuïtief, eenvoudig en leuk wordt – door aan te sluiten bij de consumentenervaring – maar leidt ook tot hogere betrokkenheid en, als gevolg daarvan, hogere productiviteit en een betere concurrentiepositie.

 

Bron: PW De Gids