Tijdens Prinsjesdag zijn de kabinetsplannen voor 2017 bekendgemaakt. Echter weet de Nederlandse bevolking vaak niet goed wat voor gevolgen de maatregelen hebben op hun persoonlijke situatie. Zeven  procent vindt het de taak van de werkgever hier duidelijkheid over te scheppen.Afbeeldingsresultaat voor wetswijzigingen

Om HR-managers en ondernemers hierbij te helpen zette Fred Asbroek, kennismanager Wet- en Regelgeving bij Raet, de zes belangrijkste wetsvoorstellen (die nog wel door de Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten worden aangenomen) op een rij tijdens een bijeenkomst van Raet in de Rijtuigenloods in Amersfoort. In één sessie werden zij bijgepraat over de nieuwe wetsvoorstellen waar zij komend jaar rekening mee moeten houden.

Nieuw systeem lage-inkomensvoordeel
Asbroek: “Vanaf januari 2017 hebben werkgevers het recht op een financiële bijdrage wanneer zij mensen aannemen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. Denk hierbij aan ouderen of mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers ontvangen een lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers die 100 tot 125 procent van het minimumloon verdienen. Lonen van maximaal 125 procent van het wettelijk minimumloon staan gelijk aan een LIV van 1.000 euro per jaar. Werkgevers die werknemers aannemen met een loon tot 110 procent van het minimumloon, hebben recht op 2.000. Voorwaarde is wel dat de werknemer minimaal 1.248 uur in een jaar bij dezelfde werkgever in dienst moet zijn, dit staat gelijk aan 24 uur per week.”

Stijging belastingtarieven in tweede en derde schijf
Waar HR-managers en ondernemers verder rekening mee moeten houden is het feit dat er per 2017 een lichte stijging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf plaatsvindt.Nu zijn de belastingtarieven in de tweede en derde schijf beide 40,4 procent, maar in 2017 verandert dit naar 40,8 procent. Voor schijf één blijft dit gelijk met 36,55 procent. Dit geldt ook voor de vierde schijf. Werknemers blijven hierin 52 procent belasting betalen. De maximale algemene heffingskorting gaat van 2.242 euro  in 2016 naar 2.254 in 2017. De maximale arbeidskorting gaat van 3.103 euro in 2016 naar 3.223 in 2017. Voor de gepensioneerden wil de overheid tot een structurele koopkrachtverbetering komen middels een verhoging van de ouderenkorting.”
Op de website van Raet staat een Bruto-Netto berekening waarmee men, op basis van de belastingplannen, zelf kan berekenen of- en wat de wetswijzigingen voor hun persoonlijke situatie betekent.

Elektrisch rijden wordt aantrekkelijker
Asbroek vervolgde zijn sessie door in te gaan op de veranderingen in autoleasing. “De fiscale bijtelling voor de auto van de zaak gaat in 2017 versneld naar 22 procent. Voor alle auto’s van de zaak geldt in 2017 een bijtelling van 22 procent. Tenzij het gaat om een elektrische auto of een auto die op waterstof rijdt. Deze auto’s kennen in 2017 slechts een bijtelling van vier procent. Hierbij geldt voor de volledig elektrische auto’s een bijtelling van vier procent voor de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde. Boven dit bedrag dient men eveneens aan de bijtelling van 22 procent te voldoen. Het wordt in het nieuwe jaar voor werkgevers en ondernemers daarom nog aantrekkelijker om elektrische auto’s aan te bieden aan het personeel.”

Contractveranderingen voor seizoensgebonden werkers
Dit jaar geldt de regel dat seizoensgebonden werknemers, zoals flexwerkers in de land- en tuinbouw, na drie contracten in twee jaar, een vast contract krijgen, tenzij tussen de contracten een tussenpozen zit van zes maanden. Seizoensgebonden bedrijven komen hier echter mee in de problemen, omdat zij al eerder personeel nodig hebben. “Daarom heeft het kabinet voorgesteld om, indien hier afspraken over gemaakt zijn in de cao,  per 2017 deze termijn te verkorten en werkgevers de mogelijkheid te geven om na drie maanden een werknemer opnieuw in dienst te nemen.”

Transitievergoeding bij ziekte
Een vijfde punt om rekening mee te houden is dat de transitievergoeding voor werknemers die na een dienstverband van minimaal twee jaar ontslagen worden, ook geldt voor werknemers die na twee jaar ziekte in de WIA komen en dan worden ontslagen. Voor deze transitievergoeding ligt een voorstel tot compensatie door het UWV met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Minimumloon naar 22 jaar
Als laatst geeft Asbroek de HR-managers en ondernemers mee: “Vanaf 1 juli 2017 wordt de maximumleeftijd voor het jeugdloon verlaagd van 23 naar 22 jaar en in 2019 wordt dit verder doorgevoerd naar 21 jaar. Ook vindt er een verhoging plaats voor het loon voor achttien tot en met 21-jarigen.”

Vragen
Deze wetsvoorstellen hebben het komende jaar de meeste impact op werknemers en werkgevers. Asbroek: “HR-managers en ondernemers zullen vragen op zich afkrijgen over de nieuwe kabinetsplannen. Door actief de nieuwe wetsvoorstellen en de gevolgen ervan te verspreiden aan hun werknemers, kunnen zij deze vragen voor zijn. Zo is gissen naar de consequenties van de miljoenennota voorgoed verleden tijd en weten zij daadwekelijk wat het effect is van Prinsjesdag op hun financiële situatie.”

 

Bron: http://www.managersonline.nl/