Bijna een derde van de Nederlandse bedrijven, 29 procent, ziet over drie jaar geen toekomst meer als niet wordt geïnvesteerd in IT-kennisontwikkeling. En ondanks dat zij IT-ontwikkeling van cruciaal belang vinden voor het succes van hun bedrijf, blijven investeringen op dit gebied achter.

Dit komt naar voren uit de benchmark “Concurreren op IT-kennis” van learning center MyCademy, waarvoor meer dan honderd Nederlandse bedrijven werden bevraagd.

Ontwikkelen IT-kennis
Hoofdvraag van de benchmark was welk belang bedrijven hechten aan het continu ontwikkelen van IT-kennis en welk effect dit heeft op hun huidige en toekomstige succes. 75 procent denkt succesvoller te kunnen zijn wanneer de onderneming over meer of betere IT-kennis zou beschikken.

Echter, slechts 7 procent geeft aan continu leren te faciliteren, terwijl 22 procent geen jaarlijks opleidingsbudget heeft. Bedrijven die wel succesvol zijn daarentegen blijken vaak meer dan 1.500 euro per medewerker per jaar te investeren.

Payroll en HR gebaseerd op data
Aangezien de payroll- en HR-functies door alle technologische ontwikkelingen van de laatste jaren ook meer en meer zijn gebaseerd op data, is een goede IT-kennis eveneens van cruciaal belang voor de stappen die HR kan zetten op dit gebied.

Zo weerhoudt een gebrek aan tools en cijfers HR-afdelingen dikwijls van het ontwikkelen van een strategie over het toekomstige werknemerbestand.

Lees ook: HR mist data om goede strategie uit te zetten

Kerncompetentie
Bedrijven investeren echter weinig in (online) learning tools en het jaarlijks opleidingsbudget per medewerker is beperkt. 57 procent onderschat bovendien de risico’s van achterhaalde IT-kennis.

Toch zijn vrijwel alle bedrijven zich ervan bewust dat IT-kennis cruciaal is voor het succes van de organisatie. 95 procent geeft aan dat het een continu proces is en 58 procent ziet IT-kennisontwikkeling als een kerncompetentie die verder moet worden ontwikkeld.

 

Bron: OvereHRM