Tijdens het Arbeidsmarktdebat droegen verschillende sprekers oplossingen aan voor knelpunten op de arbeidsmarkt. Een meer diverse aanpak van arbeidsmarktproblematiek is gewenst. De discussie moet gevoerd worden op basis van feiten.

Zoek de oplossingen voor de problematiek op de arbeidsmarkt buiten de gebaande paden. Kijk met name naar technologische ontwikkelingen, denk buiten de structuren van nu en durf te Diversiteit aanpak knelpunten arbeidsmarkt gewenstexperimenteren. Dat was een belangrijke conclusie van Het Nationale Arbeidsmarktdebat dat op 7 november jl. werd gehouden. Tal van sprekers en politici lieten hun licht schijnen op de oplossingen die nodig zijn om de arbeidsmarkt vlot te trekken. Er moet meer aandacht zijn voor alle veranderingen om ons heen: “We leven in een verandering van tijdperk,” aldus spreker Jan Rotmans. “Maar de bal ligt uiteindelijk bij de politiek. Daar moet een samenhangende visie komen voor de noodzakelijke hervormingen,” aldus Jurrien Koops directeur van de ABU.

Discussie rondom flexwerk niet polariseren

ABU-directeur Koops pleitte in zijn openingsspeech voor een open discussie. Gebaseerd op feiten en cijfers. “Het helpt niet om de discussie rondom flexwerk te polariseren. Dat brengt een oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek niet dichterbij.” De ABU pleit voor een samenhangende aanpak, die gaat over economische groei, meer werkgelegenheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Zo’n aanpak gaat wat de ABU-directeur betreft vooral over ‘zorgen voor meer werk’ en hoe organiseren we zekerheid in een flexibele arbeidsmarkt.

Einde collectieve arrangementen

Keynote spreker Jan Rotmans pleitte voor meer diversiteit in aanpak. “Collectieve arrangementen zoals we die nu bijvoorbeeld in cao’s kennen, werken niet langer voor individuen. Diversiteit komt centraal te staan. In Nederland moeten zzp’ers zich aanpassen aan het systeem, terwijl het net andersom zou moeten.” Ook moet er volgens hem geen onderscheid meer zijn tussen vast en flex. Het gaat om werk. De overheid moet zich richten op kwetsbare groepen en niet op groepen mensen die weten wat ze willen, zzp’ers bijvoorbeeld.

Medewerkers moeten zich continu blijven ontwikkelen

Het verhaal van Martijn Aslander sloot naadloos hierbij aan. Ook Aslander vindt dat we niet vanuit oude structuren moeten denken. Hij pleitte ervoor om mensen leren te leren. “Opleiden voor een diploma is niet voldoende, het gaat om een mindset, een houding waardoor mensen hun vaardigheden continu blijven ontwikkelen.” Raymond Puts, Country Director van USG, riep de politiek op om flex te omarmen. “Keuzevrijheid is een gegeven, dat moet je vanuit overheidswege niet willen inperken. De beste vorm van flexwerk is uitzenden. Dat moet de politiek niet bestraffen.” Hij pleitte ervoor de barrières tussen vast en flex werk die door de Wet werk en zekerheid zijn ontstaan, te slechten.

7-jaarscontracten

Frank Kalshoven, columnist bij de Volkskrant zag in de introductie van 7-jaarscontracten een oplossing om deze kloof te overbruggen. Het aantrekkelijke hiervan is dat mensen baanzekerheid inruilen voor werkzekerheid. De transitievergoeding wordt gebruikt als opleidingspotje. “Het maakt mensen wendbaar en weerbaar,” aldus Kalshoven. FNV-bestuurder Mariëtte Patijn pleitte voor meer aandacht voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Vaak doen die het zware werk. “We moeten met hen spreken in plaats van over hen. Daarnaast moet flexibel werk niet synoniem worden voor goedkoop.”

Debat

In het daaropvolgende debat stonden de impact van technologie, scholing en eigen verantwoordelijkheid voor werk en loopbaan centraal. Pieter Heerma (CDA), John Kerstens (PvdA), Bas van ’t Wout (VVD), Wouter Koolmees (D66), Paul Ulenbelt (SP) en Linda Voortman (GroenLinks) verschilden uiteraard van inzicht wie de lead heeft in het oplossen van arbeidsmarktproblemen. Het debat is terug te luisteren via www.bnr.nl/arbeidsmarktdebat.

Oplossingen voor de arbeidsmarkt in het verschiet

Emeritus hoogleraar Historische Taal- en Letterkunde, Herman Pleij, plaatste het debat over werk en werkmentaliteit in een historisch perspectief. De moraal van zijn verhaal? In Nederland kennen we al eeuwenlang een hoog niveau van welvaart. Dat komt door de bijzondere combinatie van eigen ondernemerschap en pragmatisme bij het zoeken naar oplossingen in moeilijke tijden. Anders gezegd: ook voor de arbeidsmarkt liggen er oplossingen in het verschiet. Daarbij kunnen we leren van het verleden.

 

Bron: PW De Gids