Nederlands Loodswezen ondersteunt 450 Nederlandse registerloodsen die in ons land schepen de havens in en uit manoeuvreren. De hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers en de tol die het werken in continudiensten eist, maken duurzame inzetbaarheid een hot item voor HR manager Nancy van der Drift van het Loodswezen.

Beeld Duurzame inzetbaarheid: Gezond en fit de eindstreep halen

‘Drie kwart van onze mensen werkt in volcontinudiensten’, vertelt Nancy van der Drift. ‘Het gaat dan om het varende personeel en de loodsdienstcoördinatie. Zij werken onregelmatig, ook ’s avonds en ’s nachts, en dat kan gezondheidsproblemen opleveren.’ De varende medewerkers worden ingezet om de loodsen naar de schepen te brengen. Zij hebben lichamelijk belastend werk, moeten bij weer en wind het water op. Voor de loodsdienstcoördinatoren, die veel tijd achter hun computerscherm doorbrengen, zitten de gevaren meer in rug- en houdingsklachten. De gezondheidsrisico’s stijgen, nu de laatste jaren de populatie volcontinuwerkers bij het Loodswezen vergrijst. De organisatie wil tijdig voorsorteren op de stijgende leeftijd van haar personeel en werkt samen met Arbo Unie aan optimale inzetbaarheid.

Fit en vitaal

‘De vergrijzing van onze populatie komt enerzijds doordat we hier weinig verloop kennen’, legt Van der Drift uit. ‘Mensen blijven graag werken, want ze vinden het prettig hier. Daarnaast hebben ook wij te maken met de wettelijke verhoging van de pensioenleeftijd. Tot voor kort kon nog een klein gedeelte van de varende medewerkers vanaf 57 jaar vervroegd uittreden, maar voor het grootste deel van de medewerkers gaat ook hier de leeftijd van 67 gelden. Het werk dat medewerkers in de continudiensten doen, vergt een fit lichaam en een vitale geest. Reden genoeg dus om extra in te zetten op de optimale inzetbaarheid van onze mensen.’

Inzetbaarheidsonderzoek

De uitvoering van een ‘vitaliteitsscan’ vormde vorig jaar de aftrap van een aantal praktische maatregelen op het gebied van optimale inzetbaarheid. Van der Drift: ‘Onder leiding van onze Arbo Unie bedrijfsarts Saskia Vollema en een adviseur van Arbo Unie dochter Fysergo, heeft een groep medewerkers vervolgens onderzocht welke instrumenten we kunnen bieden om onze mensen optimaal inzetbaar te houden. Mede door hun rapportage zijn we bij de Loodsdienstcoördinatie in de
regio Rotterdam-Rijnmond gestart met het inzetbaarheidsonderzoek Duurzaam@Work.’ Uit de fysieke keuringen en vragenlijsten over vitaliteit en werkvermogen (Workability Index)
kwam naar voren dat qua gezondheid en leefstijl veel winst te behalen viel onder de medewerkers bij de Loodsdienstcoördinatie. Naast het gezondheidsaspect is er veel aandacht voor loopbaanplanning. ‘Uit het inzetbaarheidsonderzoek kan naar voren komen dat het verstandig is met andere ogen naar je loopbaan te kijken. Is het wel nodig of wenselijk dat ik tot mijn pensioen blijft varen? Wat zou een alternatief zijn? Ook bij dergelijke vragen ondersteunen wij onze mensen met gesprekken en interventies.’

Gezond de eindstreep halen

De organisatie ontwikkelde naar aanleiding van het inzetbaarheidsonderzoek samen met Arbo Unie trainingen voor gezond leven in de continudienst en introduceerde een ‘Gezondheidskalender’ vol tips om lichamelijk en mentaal vitaal te blijven. Daarnaast ontwierp het Loodswezen een regeling voor gefaseerde uittreding voor alle medewerkers in continudienst, zodat alle medewerkers fit en gezond de eindstreep kunnen halen.

Providerboog met landelijke dekking

‘Alles wat we initiëren op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid gaat in overleg met Arbo Unie. De bedrijfsarts is twee ochtenden per week aanwezig; zij kent de organisatie goed en signaleert veel. Samen met dochterbedrijf Fysergo heeft zij ook een providerboog van dienstverleners ingericht, met landelijke dekking. Om uitval te voorkomen kan een medewerker van ons bedrijf voor behandeling, coaching, of een andere interventie dus altijd snel terecht.’ De multidisciplinaire aanpak van Arbo Unie heeft volgens Van der Drift het voordeel dat er niet eindeloos ‘geshopt’ hoeft te worden op het moment dat er binnen de organisatie behoefte is aan een bepaalde dienst of expertise op het gebied van gezondheid, verzuim en inzetbaarheid. ‘Onze ervaring is dat er altijd goede diensten geleverd worden, voor een goede prijs.’

HR Manager Nancy van der Drift is een van de sprekers op het HR Arbeidsvoorwaarden Congres 2017. Zij licht daar de fit en gezond-case van het Loodswezen toe.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/